نمایشگاه بین المللی انرژی کیش 98 شانزدهمین دوره

عنوان نمایشگاه

نمایشگاه بین المللی انرژی کیش 98 شانزدهمین دوره

تاریخ شروع : 30 دی 98 | تاریخ پایان : 3 بهمن 98 | برگزار کننده : شرکت مشاوران نمایشگاهی سپنتاس کیش
تصویر نمایشگاه
محلی
ملی
بین المللی
محل برگزاری: استان هرمزگان - نمایشگاه بین المللی کیش
زمینه ها:
سایر

توضیحات : نمایشگاه بین المللی انرژی کیش 98 شانزدهمین دوره، در تاریخ 30 دی الی 3 بهمن ماه 98 برگزار می شود. تاریخ شروع:دوشنبه 98/10/30 (01/20/2020) تاریخ پایان:پنجشنبه 98/11/03 (01/23/2020) نوع نمایشگاه:بین المللی وب سایت:idc.kish.ir تلفن:88546619

اخبار نمایشگاه

اخبار مرتبط با این نمایشگاه موجود نیست.