نمایشگاه تخصصی مبلمان و دکوراسیون داخلی استان گلستان 1401

عنوان نمایشگاه

نمایشگاه تخصصی مبلمان و دکوراسیون داخلی استان گلستان 1401

تاریخ شروع : 1 آذر 01 | تاریخ پایان : 5 آذر 01 | برگزار کننده : نمایشگاه بین المللی گلستان
تصویر نمایشگاه
محلی
ملی
بین المللی
محل برگزاری: استان گلستان - محل دائمی نمایشگاه های بین المللی استان گلستان
زمینه ها:
ساختمان ، تجهیزات و دکوراسیون

توضیحات : زمان برگزاری هفدهمین نمایشگاه تخصصی مبلمان و دکوراسیون داخلی استان گلستان - در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی استان گلستان - در تاریخ 1 تا 5 آذر ماه 1401 میباشد .

اخبار نمایشگاه

اخبار مرتبط با این نمایشگاه موجود نیست.