نمایشگاه تجهیزات آزمایشگاهی و توانبخشی , پزشکی،بیمارستانی و صنایع دارویی شیراز 1401

عنوان نمایشگاه

نمایشگاه تجهیزات آزمایشگاهی و توانبخشی , پزشکی،بیمارستانی و صنایع دارویی شیراز 1401

تاریخ شروع : 2 آذر 01 | تاریخ پایان : 5 آذر 01 | برگزار کننده : نمایشگاه بین المللی شیراز
تصویر نمایشگاه
محلی
ملی
بین المللی
محل برگزاری: استان فارس - نمایشگاه بین المللی شیراز
زمینه ها:
سایر

توضیحات : زمان برگزاری نمایشگاه تجهیزات آزمایشگاهی و توانبخشی , پزشکی،بیمارستانی و صنایع دارویی؛شیراز - در محل نمایشگاههای بین المللی فارس - در تاریخ 2 تا 5 آذر ماه 1401 میباشد . ساعت شروع : 17:00 ساعت پایان : 22:00 اطلاعات تماس : 07136212525 info@farsfair.ir منبع ذکر رویداد : www.farsfair.ir

اخبار نمایشگاه

اخبار مرتبط با این نمایشگاه موجود نیست.