نمایشگاه صنعت خودرو اصفهان 1401

عنوان نمایشگاه

نمایشگاه صنعت خودرو اصفهان 1401

تاریخ شروع : 3 آذر 01 | تاریخ پایان : 6 آذر 01 | برگزار کننده : شرکت مديريت رويداد و نمايشگاه رونق تجارت پگاه
تصویر نمایشگاه
محلی
ملی
بین المللی
محل برگزاری: استان اصفهان - محل دائمی نمایشگاه های بین المللی
زمینه ها:
خودرو ، قطعات و صنایع وابسته

توضیحات : زمان برگزاری نمایشگاه بین المللی صنعت خودرو؛اصفهان -در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی اصفهان - از تاریخ 6 تا 10 بهمن ماه 1401 میباشد . سایت نمایشگاهی: https://www.isfahanfair.ir/

اخبار نمایشگاه

اخبار مرتبط با این نمایشگاه موجود نیست.