نمایشگاه بین المللی صنعت دام،طیور،خوراک دام و صنایع وابسته مشهد 1401

عنوان نمایشگاه

نمایشگاه بین المللی صنعت دام،طیور،خوراک دام و صنایع وابسته مشهد 1401

تاریخ شروع : 5 بهمن 01 | تاریخ پایان : 8 بهمن 01 | برگزار کننده : نمایشگاه بین المللی مشهد
تصویر نمایشگاه
محلی
ملی
بین المللی
محل برگزاری: استان خراسان رضوی - نمایشگاه بین المللی مشهد
زمینه ها:
صنعت و ماشین آلات
سایر

توضیحات : زمان برگزاری هفددهمین نمایشگاه بین المللی دام، طیور ،آبزیان و صنایع وابسته مشهد - در محل نمایشگاه بین المللی مشهد - از تاریخ 5 تا 8 بهمن ماه 1401 میباشد .

اخبار نمایشگاه

اخبار مرتبط با این نمایشگاه موجود نیست.