نمایشگاه بین المللی فرودگاه، هواپیما، پرواز، صنایع و تجهیزات وابسته تهران 1401

عنوان نمایشگاه

نمایشگاه بین المللی فرودگاه، هواپیما، پرواز، صنایع و تجهیزات وابسته تهران 1401

تاریخ شروع : 9 بهمن 01 | تاریخ پایان : 12 بهمن 01 | برگزار کننده : نمایشگاه بین المللی تهران
تصویر نمایشگاه
محلی
ملی
بین المللی
محل برگزاری: استان تهران - محل دائمی نمایشگاه های بین المللی ایران - ورودی شرقی سالن 5 (سالن ملل) - طب
زمینه ها:
سایر

توضیحات : زمان برگزاری هشتمین نمایشگاه بین المللی فرودگاه، هواپیما، پرواز، صنایع و تجهیزات وابسته؛تهران - در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران - از تاریخ 9 تا 12 بهمن ماه 1401 میباشد

اخبار نمایشگاه

اخبار مرتبط با این نمایشگاه موجود نیست.