نمایشگاه بین المللی صنعت پست,تجارت الکترونیک و لجستیک هوشمند مصلی تهران

عنوان نمایشگاه

نمایشگاه بین المللی صنعت پست,تجارت الکترونیک و لجستیک هوشمند مصلی تهران

تاریخ شروع : 8 خرداد 03 | تاریخ پایان : 11 خرداد 03 | برگزار کننده : exhibitionmakers
تصویر نمایشگاه
محلی
ملی
بین المللی
محل برگزاری: استان تهران - تهران، نمایشگاه مصلی بزرگ امام خمینی (ره)
زمینه ها:
سایر

توضیحات : زمان برگزاری نمایشگاه بین المللی صنعت پست,تجارت الکترونیک و لجستیک هوشمند ؛تهران - در محل نمایشگاه مصلی امام خمینی تهران - در تاریخ 8 تا 11 خرداد ماه 1403 میباشد .

اخبار نمایشگاه

اخبار مرتبط با این نمایشگاه موجود نیست.