ايجاد حداكثر ظرفيت در مسير توليد و اشتغال

تاریخ انتشار : 1396-02-04 | منبع : سایت خبری روابط عمومی توانیر | کد خبر : 2906 | دسته بندی : فن آوری اطلاعات
تصویر خبر

ايجاد حداكثر ظرفيت در مسير توليد و اشتغال

محمدرضا زماني مجري طرح خطوط انتقال، از اجرا و بهره برداري 10 پروژه مهم براي ايجاد حداكثر ظرفيت در مسير توليد و اشتغال خبر داد و گفت: همه ساله پروژه هاي اجرايي شركت جهت گذر از پيك بار در دو گروه عادي و اولويت دار تنظيم مي شوند. اين مجري در نظر دارد در راستاي فرمايشات مقام معظم رهبري (مد ظله العالي) در سال جاري با استفاده حداكثري از ظرفيتهاي موجود در اين مجموعه و تجارب ارزشمند پرسنل اقداماتي را پياده سازي كند

متن خبر : محمدرضا زماني مجري طرح خطوط انتقال، از اجرا و بهره برداري 10 پروژه مهم براي ايجاد حداكثر ظرفيت در مسير توليد و اشتغال خبر داد و گفت: همه ساله پروژه هاي اجرايي شركت جهت گذر از پيك بار در دو گروه عادي و اولويت دار تنظيم مي شوند. اين مجري در نظر دارد در راستاي فرمايشات مقام معظم رهبري (مد ظله العالي) در سال جاري با استفاده حداكثري از ظرفيتهاي موجود در اين مجموعه و تجارب ارزشمند پرسنل اقداماتي را به شرح زير پياده سازي كند: - احداث فيبرنوري خط 400 كيلوولت پرديس – سعادتآباد - تقويت خط 400 كيلوولت جلال – ري شمالي - تقويت خط 400 كيلوولت جلال – ورامين – ري شمالي - احداث ارتباطات 230 كيلوولت پست گلستان - احداث خط 230 كيلوولت پرديس – ازگل - ارتباطات 230 كيلوولت پست نيزار - آب بندي تونل 230 كيلوولت كريمخان – قورخانه در ادامه به موازات پروژههاي در دست اقدام؛ ميتوان به ساير پروژههاي عملياتي كه نياز به تكميل دارند اشاره كرد: - خط 400 كيلوولت وردآورد – سياهبيشه - احداث تونل و كابل شيخبهايي – مصلي - تغيير مسير خطوط 230 كيلوولت شهيد فيروزي و احداث كانال و كابل مربوطه