مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
فراخوان ارزیابی کیفی احداث سدهاي تأخيري D5 و كانالهاي C3 1399/03/31
مناقصه عمومی دو مرحله ای اجرای مسیر جدید کانال کنترل سیلاب و هدایت آبهای سطحی سایت شمالی 1399/03/12
اصلاحیه آگهی عملیات تکمیلی سد مخزنی 1398/05/24 رجوع به آگهی
عملیات تکمیلی سد مخزنی 1398/05/23 رجوع به آگهی
عملیات تکمیلی سد مخزنی 1398/05/20 رجوع به آگهی
واگذاری عملیات تکمیل پروژه آب بند سد ... 1397/08/26 1397/08/30
طراحی، تامین تجهیزات و ساخت دو مدول تصفیه خانه فاضلاب شهر 1397/05/27 رجوع به آگهی
واگذاری اجرای طرح ارتقا مدول اول و ساخت مدول دو تصفیه خانه شماره یک و توسعه تاسیسات تکمیل شبکه جمع آ... 1397/01/26 1397/01/29
شناسایی سرمایه گذار جهت اجرای طرح ارتقا مدول اول ساخت مدول دوم تصفیه خانه و توسعه تاسیسات و تکمیل شب... 1396/12/24 1397/01/08
شناسایی سرمایه گذار جهت اجرای طرح ارتقا مدول اول ساخت مدول دوم تصفیه خانه و توسعه تاسیسات و تکمیل شب... 1396/11/03 1396/11/11
صفحه 1 از 3