مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
فراخوان ارزیابی صلاحیت مناقصه گران 1398/04/01 رجوع به آگهی
خرید تعداد 145 دستگاه AVL 1397/11/02 رجوع به آگهی
تامین computerize ـ پوشش و بررسی وضعیت حفاظت کاتدیک و خوردگی خارجی خطوط انتقال گاز 36 اینچ ـ عملیات... 1396/11/11 رجوع به آگهی
واگذاری اجرای تعمیرات اساسی اسکله دو منظوره 1396/10/30 رجوع به آگهی
واگذاری اجرای تعمیرات اساسی اسکله دو منظوره 1396/10/24 رجوع به آگهی
خدمات تهیه، طبخ و توزیع غذا ـ خرید قطعات یدکی بازوهای بارگیری نفت خام fmc, marineloading arms ـ تعمی... 1396/10/24 رجوع به آگهی
فراخوان ارزیابی کیفی اجرای تعمیرات اساسی اسکله دومنظوره 1396/10/23 رجوع به آگهی
اجرای پوشش حفاظتی و ضد خوردگی پایه های اسکله دو منظوره نفتی 1395/06/06 رجوع به آگهی
فراخوان شناسایی مشاور طرح مطالعاتی با عنوان تدوین سند راهبردی تعرفه گذاری خدمات بندری و دریایی 1395/06/01 رجوع به آگهی
اجرای پوشش حفاظتی و ضد خوردگی پایه های اسکله 1395/05/25 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 3