کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
6383064 مناقصه Design and Printing of Gender Mainstreaming Guideline کشور تانزانیا 1401/12/21 رجوع به آگهی
5651624 مناقصه Printing and Supply of Textbook for Pre-Primary, Primary School and Teachers Guide کشور تانزانیا 1401/06/13 رجوع به آگهی
5000634 مناقصه Supply of Printing Machinery and Equipment for 2021/2022 کشور تانزانیا 1400/12/19 رجوع به آگهی
5000626 مناقصه Supply of Printing Raw Materials, Consumables and Spare Parts کشور تانزانیا 1400/12/19 رجوع به آگهی
4303504 مناقصه SUPPLY OF WRAPPING MATERIAL, SECURITY EVELOPES AND RUBBER BANDS کشور تانزانیا 1400/06/24 رجوع به آگهی
4303503 مناقصه SUPPLY OF SPECIAL PAPERS AND HOLOGRAMS کشور تانزانیا 1400/06/24 رجوع به آگهی
4225831 مناقصه Supply of Printing Machinery and Equipment for 2021/2022 کشور تانزانیا 1400/05/31 رجوع به آگهی
4183082 مناقصه Printing and Supply of Secondary school textbooks کشور تانزانیا 1400/05/13 رجوع به آگهی
4028806 مناقصه PRODUCTION AND DISSEMINATION OF TOURISM INFLUENCER VIDEOS AND DIGITAL STORIES IN ALL SIX EAC PARTNER STATES RAISING AWARENESS OF LOCAL CITIZENS ABOUT THE OFFERINGS OF DOMESTIC AND REGIONAL TOUR... کشور تانزانیا 1400/04/01 رجوع به آگهی
3351983 مناقصه SUPPLY OF SPECIAL PAPERS کشور تانزانیا 1399/08/14 رجوع به آگهی
3351967 مناقصه SUPPLY OF POLYTHENE WRAPPING MATERIALS, SECURITY ENVELOPES AND RUBBER BANDS کشور تانزانیا 1399/08/14 رجوع به آگهی
3351964 مناقصه To develop,print and distribute COBERT materials for the new curiculum LANES II کشور تانزانیا 1399/08/14 رجوع به آگهی
3351866 مناقصه Reprinting and Distibution of Textbooks for primary schools (Textbooks,Braile,Large print) COVID response کشور تانزانیا 1399/08/14 رجوع به آگهی
3351843 مناقصه Reprint of standard VI (1:2) and Teachers Guide for all Subjects کشور تانزانیا 1399/08/14 رجوع به آگهی
3173175 مناقصه Printing and Submission of Personalized Certificates, Base stocks and Transcripts for the University of Dar es Salaam-Directorate for Undergraduate Studies (DUS) کشور تانزانیا 1399/06/17 رجوع به آگهی
2727658 مناقصه Design, Develop, Supply and Operation of Airport Business Lounges کشور تانزانیا 1399/01/18 رجوع به آگهی
2690827 مناقصه Supply of Printed Ballot Papers کشور تانزانیا 1398/12/20 رجوع به آگهی
2414594 مناقصه SUPPLY OF SPECIAL PAPER AND HOLOGRAM کشور تانزانیا 1398/09/06 رجوع به آگهی
2414592 مناقصه Supply of Polythene Materials and Security Envelopes کشور تانزانیا 1398/09/06 رجوع به آگهی
2403864 مناقصه Printing and Supply Standard VI & VII Textbooks کشور تانزانیا 1398/09/03 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 2