مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه عمومی دو مرحله ای اسکن مدارک و ورود اطلاعات تملک اراضی پروژه های راه در سطح کشور در سامانه. 1398/11/07 1398/11/16
واگذاری کلیه امور مربوط به خدمات عمومی به صورت حجمی شامل امور خدمات پشتیبانی نظافت، امور ماشین نویسی... 1398/09/18 1398/09/23
واگذاری کلیه امور مربوط به خدمات عمومی به صورت حجمی شامل امور خدمات پشتیبانی نظافت، امور ماشین نویسی... 1398/09/16 1398/09/23
انجام عملیات اسکن حدود 26 میلیون برگ اسناد و پرونده های خویش 1397/09/03 رجوع به آگهی
واگذاری قسمتی از فعالیت های خود را در بخش های خدماتی، اجرایی، امور تایپ و ... 1397/06/05 رجوع به آگهی
واگذاری خدمات شهری 1397/02/06 رجوع به آگهی
واگذاری کلیه امور مربوط به خدمات عمومی به صورت حجمی شامل امور خدمات پشتیبانی نظافت ،امور ماشین نویسی... 1396/05/17 1396/05/23
واگذاری کلیه امور مربوط به خدمات عمومی به صورت حجمی شامل امور خدمات پشتیبانی نظافت ،امور ماشین نویسی... 1396/05/16 1396/05/23
خدمات پشتیبانی(نظافت، حمل و نقل، تایپ) 1396/04/20 رجوع به آگهی
واگذاری کلیه امور مربوط به خدمات عمومی 1396/03/27 1396/04/01
صفحه 1 از 7