کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7876962 مناقصه خرید 4 عدد XV مسیر آب شیرین کن استان هرمزگان 1403/02/03 رجوع به آگهی
7876931 مناقصه خرید بگس بادی و قطعات یدکی استان هرمزگان 1403/02/03 رجوع به آگهی
7876904 مناقصه ساخت COALESER ELEMENT FILTER استان هرمزگان 1403/02/03 رجوع به آگهی
7876730 مناقصه خرید واحد مراقبت هوا استان هرمزگان 1403/02/03 1403/02/12
7869163 مناقصه تعمیر، بازسازی و نوسازی دستگاه های تراش و فرز استان هرمزگان 1403/02/02 رجوع به آگهی
7840639 مناقصه خرید :CHAIN BLOCK استان هرمزگان 1403/01/27 1403/02/11
7840172 مناقصه تعمیر، بازسازی و نوسازی دستگاههای تراش و فرز استان هرمزگان 1403/01/27 رجوع به آگهی
7840165 مناقصه خرید :P/F”FER STRUMENTI” استان هرمزگان 1403/01/27 رجوع به آگهی
7840136 مناقصه خرید انواع پیچ و مهره استان هرمزگان 1403/01/27 رجوع به آگهی
7832724 مناقصه تعمیر، بازسازی و نوسازی دستگاه های تراش و فرز استان هرمزگان 1403/01/26 رجوع به آگهی
7828701 مناقصه خرید تجهیزات اتاقک نگهداری روغن استان هرمزگان 1403/01/25 رجوع به آگهی
7825501 مناقصه خرید انواع پیچ و مهره استان هرمزگان 1403/01/21 رجوع به آگهی
7825210 مناقصه خرید تجهیزات اتاقک نگهداری روغن استان هرمزگان 1403/01/21 رجوع به آگهی
7783483 مناقصه خرید قطعات یدکی ابزار BOSCH استان هرمزگان 1402/12/24 رجوع به آگهی
7780644 مناقصه خرید قطعات یدکی دستگاه دستگاه های تراش استان هرمزگان 1402/12/23 رجوع به آگهی
7780640 مناقصه خرید دستگاه نورد (خم کن) استان هرمزگان 1402/12/23 رجوع به آگهی
7780609 مناقصه خرید قطعات یدکی دستگاه دستگاه های تراش استان هرمزگان 1402/12/23 رجوع به آگهی
7776567 مناقصه فیلتر استان هرمزگان، استان بوشهر، استان فارس ... 1402/12/22 1402/12/28
7771328 مناقصه فیلتر استان هرمزگان، استان بوشهر، استان فارس ... 1402/12/21 1402/12/28
7756191 مناقصه خرید قطعات یدکی دستگاه دستگاه های تراش استان هرمزگان 1402/12/16 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 105