مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
پروژه انجام خدمات مشاوره ای در زمینه تامین، نگهداری و تعمیرات تجهیزات بندری، دریایی، الکترونیکی و مخ... 1399/06/11 رجوع به آگهی
فراخوان ارزیابی کیفی راهبری ،تعمیر و نگهداری شناور هاي جستجو و نجات ، مقابله با آلودگي و دريافت مواد... 1399/06/15
انجام خدمات مشاوره ای در زمینه تامین, نگهداری و تعمیرات تجهیزات بندری, دریایی, الکترونیکی و مخابراتی 1399/06/04 رجوع به آگهی
خدمات مشاوره در زمینه تامین ، نگهداری و تعمیراتتجهیزات بندری ، دریایی ، الکترونیکی ، و مخابراتی 1399/06/16
خدمات مشاور کارفرما در پروژه طرح و ساخت هاپر بارج لایروبی1000 متر مکعبی موتوردار بندر نوشهر 1399/06/03
ارائه خدمات مشاور کارفرما پروژه طرح و ساخت هاپر بارج لایروبی و موتور دار 1399/05/27 رجوع به آگهی
ارائه خدمات مشاور کارفرما پروژه طرح و ساخت هاپر بارج لایروبی و موتور دار 1399/05/26 رجوع به آگهی
واگذاری ارزیابی کیفی مهندس مشاور ذی صلاح جهت ارائه خدمات مشاوره بروزرسانی مطالعات رسوب بندر و ارائه... 1399/03/20 1399/03/31
ارائه خدمات مشاورکارفرما «پروژه طرح و ساخت هاپر بارج لایروبی موتوردار بندر نوشهر» 1399/03/31
ارائه خدمات مشاوره «بروزرسانی مطالعات رسوب بندر نوشهر و ارائه راهکار اجرایی» 1399/03/31
صفحه 1 از 11