مزایده فروش تعداد6دستگاه پمپ دو نازله ساخت شرکت نفت ابزارGilbarcoسال ساخت2009با کلیه تجهیزات مربوطه 2-تعداد3دستگاه مخزن فلزی زیر زمینی با ظرفیت هرکدام50000لیتر هرکدام دارای یک دستگاه الکترومپ شناور ضد انفجارمخصوص با تجهیزات مرتبط.3-یک دستگاه پمپ بنزین دونازله ساخت شرکت نفت ابزارGilbracoسال ساخت2011با تجهیزات مربوطه بعنوان یدکی 4-یک دستگاه جایگاه دریافت سوخت از نفتکش ساخته شده از جنس آلومنیوم وآهن ،دارای نازل ها ،شیلنگهای فلاکسی مخصوص وکلیه لوله کشی های مواد سوختی5-تاسیسات سیستم هوشمند شامل :یک دستگاه رگ استاندارد و سیستمAPC،پچ پانلT-CLUINET،روتر وUpsدو عدد سیسیم کامپیوتر با کلیه تجهیزات،تلویزونLCDو سیستم دورین مداربسته6-سیستم اعلان حریق ساخت شرکت Zitexو مدلZx-1800با کلیه سسنورها وکابل کشی مربوطه، اطفاء حریق2عدد کپسول 50کیلو گرم پودر گاز7-برق رسانی شامل اشتراک برق تعرفه عمومی(الف-2)3فاز با جریان َ50A با تابلوی توزیع برق وکابل کشی های مربوطه وتجهیزات چاه و ارت و 2عدد تابوی فرمان و روشنایی8-تاسیسات آبرسانی شامل اشترک آب شهری و کلیه لوله کشی های و شیرآلات و منبع آب500لیتری و...

فروش تعداد6دستگاه پمپ دو نازله ساخت شرکت نفت ابزارGilbarcoسال ساخت2009با کلیه تجهیزات مربوطه 2-تعداد3دستگاه مخزن فلزی زیر زمینی با ظرفیت هرکدام50000لیتر هرکدام دارای یک دستگاه الکترومپ شناور ضد انفجارمخصوص با تجهیزات مرتبط.3-یک دستگاه پمپ بنزین دونازله ساخت شرکت نفت ابزارGilbracoسال ساخت2011با تجهیزات مربوطه بعنوان یدکی 4-یک دستگاه جایگاه دریافت سوخت از نفتکش ساخته شده از جنس آلومنیوم وآهن ،دارای نازل ها ،شیلنگهای فلاکسی مخصوص وکلیه لوله کشی های مواد سوختی5-تاسیسات سیستم هوشمند شامل :یک دستگاه رگ استاندارد و سیستمAPC،پچ پانلT-CLUINET،روتر وUpsدو عدد سیسیم کامپیوتر با کلیه تجهیزات،تلویزونLCDو سیستم دورین مداربسته6-سیستم اعلان حریق ساخت شرکت Zitexو مدلZx-1800با کلیه سسنورها وکابل کشی مربوطه، اطفاء حریق2عدد کپسول 50کیلو گرم پودر گاز7-برق رسانی شامل اشتراک برق تعرفه عمومی(الف-2)3فاز با جریان َ50A با تابلوی توزیع برق وکابل کشی های مربوطه وتجهیزات چاه و ارت و 2عدد تابوی فرمان و روشنایی8-تاسیسات آبرسانی شامل اشترک آب شهری و کلیه لوله کشی های و شیرآلات و منبع آب500لیتری و...

مزایده با عنوان فروش تعداد6دستگاه پمپ دو نازله ساخت شرکت نفت ابزارGilbarcoسال ساخت2009با کلیه تجهیزات مربوطه 2-تعداد3دستگاه مخزن فلزی زیر زمینی با ظرفیت هرکدام50000لیتر هرکدام دارای یک دستگاه الکترومپ شناور ضد انفجارمخصوص با تجهیزات مرتبط.3-یک دستگاه پمپ بنزین دونازله ساخت شرکت نفت ابزارGilbracoسال ساخت2011با تجهیزات مربوطه بعنوان یدکی 4-یک دستگاه جایگاه دریافت سوخت از نفتکش ساخته شده از جنس آلومنیوم وآهن ،دارای نازل ها ،شیلنگهای فلاکسی مخصوص وکلیه لوله کشی های مواد سوختی5-تاسیسات سیستم هوشمند شامل :یک دستگاه رگ استاندارد و سیستمAPC،پچ پانلT-CLUINET،روتر وUpsدو عدد سیسیم کامپیوتر با کلیه تجهیزات،تلویزونLCDو سیستم دورین مداربسته6-سیستم اعلان حریق ساخت شرکت Zitexو مدلZx-1800با کلیه سسنورها وکابل کشی مربوطه، اطفاء حریق2عدد کپسول 50کیلو گرم پودر گاز7-برق رسانی شامل اشتراک برق تعرفه عمومی(الف-2)3فاز با جریان َ50A با تابلوی توزیع برق وکابل کشی های مربوطه وتجهیزات چاه و ارت و 2عدد تابوی فرمان و روشنایی8-تاسیسات آبرسانی شامل اشترک آب شهری و کلیه لوله کشی های و شیرآلات و منبع آب500لیتری و... و با کد هزاره 1964004 در تاریخ دوشنبه، 30 اردیبهشت 1398 در سایت ارتباط گستران هزاره ثبت شده است و مهلت شرکت در آن تا تاریخ 1398/03/27 در نظر گرفته شده است. این آگهی مربوط به استان کرمان بوده و در دسته بندی (های) الکتروموتور و پمپ، سیستمهای ایمنی انتشار یافته است.

خواهشمند است جهت کسب اطلاعات دقیق، به تصویر آگهی درج شده از طرف مناقصه/مزایده گزار رجوع نمائید.
شرح آگهی:
دایره مزایده اجرای احکام حقوقی دادگستری کرمان در نظر دارد در خصوص پرونده کلاسه970961 شعبه اول اجرای احکام حقوقی کرمان مقداری وسایل پمپ بنزین  1-تعداد6دستگاه پمپ دو نازله ساخت شرکت نفت ابزارGilbarcoسال ساخت2009با کلیه تجهیزات مربوطه 2-تعداد3دستگاه مخزن فلزی زیر زمینی  با ظرفیت هرکدام50000لیتر هرکدام دارای یک دستگاه الکترومپ شناور ضد انفجارمخصوص با تجهیزات مرتبط.3-یک دستگاه پمپ بنزین دونازله ساخت شرکت نفت ابزارGilbracoسال ساخت2011با تجهیزات مربوطه بعنوان یدکی 4-یک دستگاه جایگاه دریافت سوخت از نفتکش ساخته شده از جنس آلومنیوم وآهن ،دارای نازل ها ،شیلنگهای فلاکسی مخصوص وکلیه لوله کشی های مواد سوختی5-تاسیسات سیستم هوشمند شامل :یک دستگاه رگ استاندارد و سیستمAPC،پچ پانلT-CLUINET،روتر وUpsدو عدد سیسیم کامپیوتر با کلیه تجهیزات،تلویزونLCDو سیستم دورین مداربسته6-سیستم اعلان حریق ساخت شرکت Zitexو مدلZx-1800با کلیه سسنورها  وکابل کشی مربوطه، اطفاء حریق2عدد کپسول 50کیلو گرم پودر گاز7-برق رسانی شامل اشتراک برق تعرفه عمومی(الف-2)3فاز با جریان َ50A با تابلوی توزیع برق وکابل کشی های مربوطه وتجهیزات چاه و ارت و 2عدد تابوی فرمان و روشنایی8-تاسیسات آبرسانی شامل اشترک آب شهری و کلیه لوله کشی های و شیرآلات و منبع آب500لیتری 9-تجهیزات برق اضطراری شامل :دیزل ژنراتوربا قدرت نامی 40HPمدل:ECO32-32-35/4و1500دوردارای تابوی برق و تابلوی استارت اتوماتیک و دیگر تجهیزات 10-هزینه نصب و راه اندازی تجهیزات
متعلق به  شرکت 12فروردین با که جمع کل 10 ردیف بالا به مبلغ 7/257/000/000ریال (هفت میلیارد و دویست و پنجاه هفت میلیون ریال)توسط کارشناس رسمی دادگستری ازریابی شده است را از طریق مزایده بفروش برساند جلسه مزایده برای روزدوشنبه مورخ98/03/27 ساعت 12صبح با حضور نماینده دادسرا درمحل اتاق مزایده های اجرای احکام حقوقی دادگستری کرمان برگزار می گردد.لذا کسانیکه تمایل به شرکت در جلسه مزایده دارند می توانند  تا5روز قبل از تاریخ برگزاری مزایده ازاموال مذکور واقع درکرمان-بلوار شهید صدوقی جنب اداره پست پمپ بنزین 12فروردین  بازدید نمایند و پیشنهاد خود را بانضمام 10%مبلغ کارشناسی بمبلغ 725/700/000 با شناسه97387000047501223 واریز به حساب شماره2171293951000 سپرده  دادگستری کرمان نزد بانک ملی واریز و در پاکت درب  بسته تا قبل از برگزاری جلسه مزایده به اجرای احکام حقوقی دادگستری کرمان تحویل نمایندو برنده مزایده کسی خواهد بود که بالاترین قیمت را پیشنهاد داده باشدو در صورت انصراف برنده مزایده 10%مبلغ واریزی به نفع دولت ضبط خواهد شد. برنده مزایده بایستی به منظور جلوگیری ازسوءاستفاده و لو رفتن پیشنهادات اعلامی به جهت لزوم ارائه شناسه واریزبانکی نسبت به واریز مابه التفاوت مبلغ کارشناسی تا مبلغ پیشنهادی درروز مزایده اقدام نمایند.
دادورز مزایده های اجرای احکام حقوقی دادگستری کرمان-شیروانی
شماره آگهی : 9810463463000018
شماره پرونده : 9709983870000475
شعبه صادر کننده : اجرای احکام شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان کرمان
شرایط آگهی:
و ... به شرح کامل در اصل آگهی
مزایده گزار: قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران
مناطق: استان کرمان
تاريخ انتشار: 1398/02/29
مهلت دريافت: 1398/03/27 ساعت 12صبح
مهلت ارسال:
تاريخ بازگشايی:
نوبت اعلام: اعلام نشده
منبع: agahi.adliran.ir
شماره آگهی: ********63000018
کد هزاره: 1964004
تلفن: اعلام نشده
فکس: اعلام نشده
ایمیل: اعلام نشده
وب سایت: اعلام نشده
آدرس: اعلام نشده
تصویر آگهی:
فروش تعداد6دستگاه پمپ دو نازله ساخت شرکت نفت ابزارGilbarcoسال ساخت2009با کلیه تجهیزات مربوطه 2-تعداد3دستگاه مخزن فلزی زیر زمینی  با ظرفیت هرکدام50000لیتر هرکدام دارای یک دستگاه الکترومپ شناور ضد انفجارمخصوص با تجهیزات مرتبط.3-یک دستگاه پمپ بنزین دونازله ساخت شرکت نفت ابزارGilbracoسال ساخت2011با تجهیزات مربوطه بعنوان یدکی 4-یک دستگاه جایگاه دریافت سوخت از نفتکش ساخته شده از جنس آلومنیوم وآهن ،دارای نازل ها ،شیلنگهای فلاکسی مخصوص وکلیه لوله کشی های مواد سوختی5-تاسیسات سیستم هوشمند شامل :یک دستگاه رگ استاندارد و سیستمAPC،پچ پانلT-CLUINET،روتر وUpsدو عدد سیسیم کامپیوتر با کلیه تجهیزات،تلویزونLCDو سیستم دورین مداربسته6-سیستم اعلان حریق ساخت شرکت Zitexو مدلZx-1800با کلیه سسنورها  وکابل کشی مربوطه، اطفاء حریق2عدد کپسول 50کیلو گرم پودر گاز7-برق رسانی شامل اشتراک برق تعرفه عمومی(الف-2)3فاز با جریان َ50A با تابلوی توزیع برق وکابل کشی های مربوطه وتجهیزات چاه و ارت و 2عدد تابوی فرمان و روشنایی8-تاسیسات آبرسانی شامل اشترک آب شهری و کلیه لوله کشی های و شیرآلات و منبع آب500لیتری و...

جهت مشاهده جزئیات و تصویر آگهی و همچنین دانلود اسناد، ورود به حساب کاربری الزامی است.