مزایده فروش کفش مجلسی مردانه تعداد 10 جفت ورنی 2) کفش اسپورت مردانه تعداد 10 جفت ریبوک 3) کفش دخترانه طلایی تعداد 10 جفت مشکی و طوسی 4) کفش سالنی نایک تعداد 10 جفت تمپو 5) کفش بچه گانه پاپیون دار برزنتی تعداد 10 جفت مشکی و آبی 6) کفش یچه گانه وانس تعداد 10 جفت مشکی و آبی 7) کفش بچه گانه اکو تعداد 10 جفت طرح لی 8) کفش دخترانه طوسی صورتی تعداد 10 جفت اسپرت 9) کفش دخترانه تامی تعداد 10 جفت بندی 10) کفش زنانه جلوبسته تعداد 10 جفت سفید قرمز ، قرمز مشکی کفش دخترانه بندی تعداد 10 جفت مشکی طلایی 12)کفش زنانه مجید تعداد 10 جفت مشکی و سورمه ای 13) کفش تابکر ورزشی تعداد 10 جفت قرمز 14) کفش زنانه بندی تعداد 10 جفت زیپ دار 15) کفش دخترانه طرح رنگین کمان تعداد 10 جفت مشکی 16) کفش دخترانه بوت تعداد 10 عدد قهوه ای مشکی 17) کفش دخترانه بوت تعداد 10 جفت قهوه ای مشکی زرشکی 18) کفش زنانه صلیبی تعداد 10 جفت 19) کفش زنانه اس بی اس تعداد 10 جفت مشکی 20) کفش بچه گانه پرنام تعداد 10 جفت صورتی آبی

فروش کفش مجلسی مردانه تعداد 10 جفت ورنی 2) کفش اسپورت مردانه تعداد 10 جفت ریبوک 3) کفش دخترانه طلایی تعداد 10 جفت مشکی و طوسی 4) کفش سالنی نایک تعداد 10 جفت تمپو 5) کفش بچه گانه پاپیون دار برزنتی تعداد 10 جفت مشکی و آبی 6) کفش یچه گانه وانس تعداد 10 جفت مشکی و آبی 7) کفش بچه گانه اکو تعداد 10 جفت طرح لی 8) کفش دخترانه طوسی صورتی تعداد 10 جفت اسپرت 9) کفش دخترانه تامی تعداد 10 جفت بندی 10) کفش زنانه جلوبسته تعداد 10 جفت سفید قرمز ، قرمز مشکی کفش دخترانه بندی تعداد 10 جفت مشکی طلایی 12)کفش زنانه مجید تعداد 10 جفت مشکی و سورمه ای 13) کفش تابکر ورزشی تعداد 10 جفت قرمز 14) کفش زنانه بندی تعداد 10 جفت زیپ دار 15) کفش دخترانه طرح رنگین کمان تعداد 10 جفت مشکی 16) کفش دخترانه بوت تعداد 10 عدد قهوه ای مشکی 17) کفش دخترانه بوت تعداد 10 جفت قهوه ای مشکی زرشکی 18) کفش زنانه صلیبی تعداد 10 جفت 19) کفش زنانه اس بی اس تعداد 10 جفت مشکی 20) کفش بچه گانه پرنام تعداد 10 جفت صورتی آبی

مزایده با عنوان فروش کفش مجلسی مردانه تعداد 10 جفت ورنی 2) کفش اسپورت مردانه تعداد 10 جفت ریبوک 3) کفش دخترانه طلایی تعداد 10 جفت مشکی و طوسی 4) کفش سالنی نایک تعداد 10 جفت تمپو 5) کفش بچه گانه پاپیون دار برزنتی تعداد 10 جفت مشکی و آبی 6) کفش یچه گانه وانس تعداد 10 جفت مشکی و آبی 7) کفش بچه گانه اکو تعداد 10 جفت طرح لی 8) کفش دخترانه طوسی صورتی تعداد 10 جفت اسپرت 9) کفش دخترانه تامی تعداد 10 جفت بندی 10) کفش زنانه جلوبسته تعداد 10 جفت سفید قرمز ، قرمز مشکی کفش دخترانه بندی تعداد 10 جفت مشکی طلایی 12)کفش زنانه مجید تعداد 10 جفت مشکی و سورمه ای 13) کفش تابکر ورزشی تعداد 10 جفت قرمز 14) کفش زنانه بندی تعداد 10 جفت زیپ دار 15) کفش دخترانه طرح رنگین کمان تعداد 10 جفت مشکی 16) کفش دخترانه بوت تعداد 10 عدد قهوه ای مشکی 17) کفش دخترانه بوت تعداد 10 جفت قهوه ای مشکی زرشکی 18) کفش زنانه صلیبی تعداد 10 جفت 19) کفش زنانه اس بی اس تعداد 10 جفت مشکی 20) کفش بچه گانه پرنام تعداد 10 جفت صورتی آبی و با کد هزاره 2046277 در تاریخ سه شنبه، 4 تیر 1398 در سایت ارتباط گستران هزاره ثبت شده است و مهلت شرکت در آن تا تاریخ 1398/04/18 در نظر گرفته شده است. این آگهی مربوط به استان یزد بوده و در دسته بندی (های) پارچه و نخ انتشار یافته است.

خواهشمند است جهت کسب اطلاعات دقیق، به تصویر آگهی درج شده از طرف مناقصه/مزایده گزار رجوع نمائید.
شرح آگهی:
باستناد پرونده اجرائی  به کلاسه  960365/6 /ش صادره از سوی شورای حل اختلاف  شهرستان  یزد له سید جواد میر دهقان زرعه حسینی و علیه  مهدیه زارع زردینی محکوم علیه بابت محکوم به وهزینه دادرسی و نیم عشر دولتی ،  جمعا به مبلغ 63/643/182 ریال در  حق محکوم له و صندوق دولت مدیون می باشد که شخص ثالثی بنام اقای نادر نارگونی اموال منقولی را بعنوان مال محکوم علیه معرفی نموده است که عبارتند از 1) کفش مجلسی مردانه تعداد 10 جفت ورنی 2) کفش اسپورت مردانه تعداد 10 جفت ریبوک 3) کفش دخترانه طلایی تعداد 10 جفت مشکی و طوسی 4) کفش سالنی نایک تعداد 10 جفت تمپو 5) کفش بچه گانه پاپیون دار برزنتی تعداد 10 جفت مشکی و آبی 6) کفش یچه گانه وانس تعداد 10 جفت مشکی و آبی 7) کفش بچه گانه اکو تعداد 10 جفت طرح لی 8) کفش دخترانه طوسی صورتی تعداد 10 جفت اسپرت 9) کفش دخترانه تامی تعداد 10 جفت بندی 10) کفش زنانه جلوبسته تعداد 10 جفت سفید قرمز ، قرمز مشکی کفش دخترانه بندی تعداد 10 جفت مشکی طلایی 12)کفش زنانه مجید تعداد 10 جفت مشکی و سورمه ای 13) کفش تابکر ورزشی تعداد 10 جفت قرمز 14) کفش زنانه بندی تعداد 10 جفت زیپ دار 15) کفش دخترانه طرح رنگین کمان تعداد 10 جفت مشکی 16) کفش دخترانه بوت تعداد 10 عدد قهوه ای مشکی 17) کفش دخترانه بوت تعداد 10 جفت قهوه ای مشکی زرشکی 18) کفش زنانه صلیبی تعداد 10 جفت 19) کفش زنانه اس بی اس تعداد 10 جفت مشکی 20) کفش بچه گانه پرنام تعداد 10 جفت صورتی آبی که توسط کلانتری 14 یزد  توقیف و طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری به  مبلغ 56/000/000  ریال ارزیابی گردیده  است که جهت ادای قسمتی از  دین محکوم علیه  در روزسه شنبه  مورخ 1398/04/18ساعت  9 الی 10 صبح از طریق مزایده درشعبه 6 اجرای احکام شورای حل اختلاف شهرستان یزد واقع در بلوار مدرس مجتمع مرکزی  شورای حل اختلاف استان یزد  به فروش می رسد طالبین می توانند ظرف مدت 5 روز قبل از روز مزایده در ساعت اداری در اجرای احکام شورای حل اختلاف یزد حاضر و جهت ملاحظه موضوع مزایده اقدام نمایندودرصورت تمایل  به خرید آن تقاضای کتبی خود را به همراه مبلغ پیشنهادی و تودیع مبلغ 10درصد از کل مبلغ پیشنهادی به حساب سپرده دادگستری یزد به شماره 2171295806004 نزد  بانک ملی دادگستری واریز و فیش آن را ضمیمه در خواست نموده و تا قبل از ساعت مزایده در پاکت دربسته تحویل اجرا نموده و رسید دریافت دارند مزایده از مبلغ کارشناسی شده آغاز و برنده کسی است که پیشنهاد خودرا در ساعت مقرر تحویل اجرا داده باشد و بیشترین مبلغ را در جلسه مزایده پیشنهاد بدهد ضمنا حضور متقاضیان در جلسه مزایده بلامانع خواهد بود ./
شرایط: 1- برنده مزایده باید 10 درصد مبلغ مزایده را به شماره حساب سپرده دادگستری تودیع و فیش مربوطه را ارائه نمایند و یا فی المجلس پرداخت نماید لذا با توجه به اینکه برنده مزایده باید 10%مزبور را در جلسه مزایده تودیع نماید به خریداران پیشنهاد می شود ده درصد مزبور را به حساب سپرده دادگستری تودیع نمایند .
2- پیشنهادات مشروط ، مبهم و برخلاف شرایط آگهی مزایده و همچنین پیشنهاداتی گردیدکه پس از وقت مقرر (بعد از ساعت 10 صبح ) برسد ترتیب اثر داده نخواهد شد
3-پیشنهادات راس ساعت 10 صبح روز مزایده باز و قرائت خواهد شد و حضور پیشنهاد دهندگان و طرفین پرونده در جلسه مزایده بلامانع و عندالاقضاء در همان جلسه مزایده حضوری بعمل خواهد آمد و برنده کسی است که بالاترین قیمت را در جلسه پیشنهاد دهد 4- بدیهی است در صورتی که بالاترین پیشنهاد دهنده در جلسه خریدار مبلغ خریدار مبلغ ده درصدمبلغ مزایده را فی المجلس تودیع ننماید بالاترین پیشنهاد دهنده بعدی که ده درصد مزبور را فی المجلس واریز نماید به عنوان برنده مزایده اعلام میگردد./
مدیر دفتر واحد اجرای احکام مدنی شعبه ششم اجرای احکام شوراهای حل اختلاف شهرستان یزد - محمد حاجی زاده تفتی
یزد - بلوار مدرس - ساختمان مرکزی شورای حل اختلاف
شماره آگهی : 9810463591600030
شماره پرونده : 9609983598300409
شعبه صادر کننده : شعبه ششم اجرای احکام شوراهای حل اختلاف شهرستان یزد
شرایط آگهی:
اعلام نشده
مزایده گزار: قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران
مناطق: استان یزد
تاريخ انتشار: 1398/04/03
مهلت دريافت: 1398/04/18 ساعت 9 الی 10 صبح
مهلت ارسال:
تاريخ بازگشايی:
نوبت اعلام: اعلام نشده
منبع: agahi.adliran.ir
شماره آگهی: ********91600030
کد هزاره: 2046277
تلفن: اعلام نشده
فکس: اعلام نشده
ایمیل: اعلام نشده
وب سایت: اعلام نشده
آدرس: اعلام نشده
تصویر آگهی:
فروش کفش مجلسی مردانه تعداد 10 جفت ورنی 2) کفش اسپورت مردانه تعداد 10 جفت ریبوک 3) کفش دخترانه طلایی تعداد 10 جفت مشکی و طوسی 4) کفش سالنی نایک تعداد 10 جفت تمپو 5) کفش بچه گانه پاپیون دار برزنتی تعداد 10 جفت مشکی و آبی 6) کفش یچه گانه وانس تعداد 10 جفت مشکی و آبی 7) کفش بچه گانه اکو تعداد 10 جفت طرح لی 8) کفش دخترانه طوسی صورتی تعداد 10 جفت اسپرت 9) کفش دخترانه تامی تعداد 10 جفت بندی 10) کفش زنانه جلوبسته تعداد 10 جفت سفید قرمز ، قرمز مشکی کفش دخترانه بندی تعداد 10 جفت مشکی طلایی 12)کفش زنانه مجید تعداد 10 جفت مشکی و سورمه ای 13) کفش تابکر ورزشی تعداد 10 جفت قرمز 14) کفش زنانه بندی تعداد 10 جفت زیپ دار 15) کفش دخترانه طرح رنگین کمان تعداد 10 جفت مشکی 16) کفش دخترانه بوت تعداد 10 عدد قهوه ای مشکی 17) کفش دخترانه بوت تعداد 10 جفت قهوه ای مشکی زرشکی 18) کفش زنانه صلیبی تعداد 10 جفت 19) کفش زنانه اس بی اس تعداد 10 جفت مشکی 20) کفش بچه گانه پرنام تعداد 10 جفت صورتی آبی

جهت مشاهده جزئیات و تصویر آگهی و همچنین دانلود اسناد، ورود به حساب کاربری الزامی است.