مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری امور تنظیف معابر و جمع آوری حمل و دفن زباله و حفظ، نگهداری و توسعه فضای سبز و خدمات وابسته ب... 1397/08/03 رجوع به آگهی
واگذاری امور تنظیف معابر و جمع آوری حمل و دفن زباله و حفظ، نگهداری و توسعه فضای سبز و خدمات وابسته ب... 1397/07/23 رجوع به آگهی
واگذاری امور خدمات شهری ، تنظیف ، جمع آوری پسماند و ناخاله شهر، تاسیسات و فضای سبز شهرداری و همچنین... 1397/07/21 رجوع به آگهی
واگذاری امور تنظیف معابر و جمع آوری حمل و دفن زباله و حفظ، نگهداری و توسعه فضای سبز و خدمات وابسته ب... 1397/07/16 رجوع به آگهی
واگذاری خدمات شهری و فضای سبز و خدمات موتوری سنگ شکن و آتش نشانی 1397/07/14 رجوع به آگهی
واگذاری امور خدمات شهری ، تنظیف ، جمع آوری پسماند و ناخاله شهر، تاسیسات و فضای سبز شهرداری و همچنین... 1397/07/02 رجوع به آگهی
خدمات شهری و فضای سبز و خدمات موتوری ، سنگ شکن آتش نشانی 1397/06/26 رجوع به آگهی
تجهیز و راه انداری کارخانه آسفالت اتوماتیک 1397/06/20 رجوع به آگهی
انجام کلیه موارد نسوزکاری 1397/06/20 رجوع به آگهی
واگذاری استخراج، بارگیری، حمل و تخلیه، تامین سرویس ایاب و ذهاب و انجام کلیه موارد نسوزکاری 1397/06/19 رجوع به آگهی
صفحه 7 از 45