کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7835242
ویژه
مناقصه حفاری 2000 متر طول شمع به قطر 120 سانتیمتر و با ارتفاع متوسط 25 متر جهت احداث تقاطع واقع در شهر کرمان استان هرمزگان، استان البرز، استان خراسان جنوبی ... جدید 1403/02/05
7827956
ویژه
مناقصه واگذاری سرویس ایاب و ذهاب کارکنان استان هرمزگان، استان البرز، استان خراسان جنوبی ... جدید رجوع به آگهی
7820937
ویژه
مناقصه عمومی انتخاب کارگزار چاپ آگهی سازمان اموال و املاک کوثر استان هرمزگان، استان البرز، استان خراسان جنوبی ... جدید 1403/02/03
7877094 مناقصه حجمی / زمانی تخلیه و بارگیری مخزندارهای ریلی انبار نفت استان هرمزگان 1403/02/03 1403/02/11
7876971 مناقصه خرید ورق استان هرمزگان 1403/02/03 رجوع به آگهی
7876962 مناقصه خرید 4 عدد XV مسیر آب شیرین کن استان هرمزگان 1403/02/03 رجوع به آگهی
7876943 مناقصه خرید دستگاه آنالیز پرتابل فلزات استان هرمزگان 1403/02/03 رجوع به آگهی
7876936 مناقصه خرید 4 دستگاه فن هوایی استان هرمزگان 1403/02/03 1403/02/16
7876932 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای خرید خدمات تضمینی بهره برداری و تعمیرات و نگهداری از نیروگاه جزایر استان هرمزگان 1403/02/03 1403/02/08
7876931 مناقصه خرید بگس بادی و قطعات یدکی استان هرمزگان 1403/02/03 رجوع به آگهی
7876929 مناقصه خرید K.S.B CENTRIFGAL PUMP استان هرمزگان 1403/02/03 رجوع به آگهی
7876928 مناقصه خرید دستگاه نورد استان هرمزگان 1403/02/03 رجوع به آگهی
7876921 مناقصه خرید سیستم ضبط مکالمات استان هرمزگان 1403/02/03 رجوع به آگهی
7876909 مناقصه خرید بیرینگ SKF استان هرمزگان 1403/02/03 رجوع به آگهی
7876904 مناقصه ساخت COALESER ELEMENT FILTER استان هرمزگان 1403/02/03 رجوع به آگهی
7876888 مناقصه Wellhead Control Panel and Hydraulic Power Unit استان هرمزگان 1403/02/03 1403/02/08
7876873 مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی تامین Enclosed Life Boat استان هرمزگان 1403/02/03 1403/02/08
7876866 مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی تامین Pedestal cranes استان هرمزگان 1403/02/03 1403/02/08
7876857 مناقصه عملیات اجرائی سازه های بتنی Backwash Recovery Equalization Tank.Backwash Sedimentation Unit استان هرمزگان 1403/02/03 1403/02/09
7876827 مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی تامین 3-Diesel Distribution System استان هرمزگان 1403/02/03 1403/02/08
صفحه 2 از 4693