مزایده فروش ششدانگ یکدستگاه آپارتمان به مساحت122/15مترمربع که مقدار4/91مترمربع ان بالکن و ...

فروش ششدانگ یکدستگاه آپارتمان به مساحت122/15مترمربع که مقدار4/91مترمربع ان بالکن و ...

مزایده با عنوان فروش ششدانگ یکدستگاه آپارتمان به مساحت122/15مترمربع که مقدار4/91مترمربع ان بالکن و ... و با کد هزاره 1963933 در تاریخ دوشنبه، 30 اردیبهشت 1398 در سایت ارتباط گستران هزاره ثبت شده است و مهلت شرکت در آن تا تاریخ 1398/03/13 در نظر گرفته شده است. این آگهی مربوط به استان تهران بوده و در دسته بندی (های) کاربری مسکونی - خانه ، آپارتمان ، برج ، ویلا انتشار یافته است.

خواهشمند است جهت کسب اطلاعات دقیق، به تصویر آگهی درج شده از طرف مناقصه/مزایده گزار رجوع نمائید.
شرح آگهی:
آگهی مزایده اموال غیرمنقول درپرونده کلاسه اجرایی  ج/970088/50
دراجرای مفاد دستورفروش به شماره323مورخه1397/4/3صادره ازشعبه50دادگاه عمومی حقوقی تهران دعوی خانم پروانه ارومیه بطرفیت خانم ها1-فرانک2-پردیس3-فلورا همگی ارومیه باوکالت آقای سیدحسین روحانیو4-آقای حمیدرضا ارومیه بخواسته فروش پلاک ثبتی شماره 83856فرعی از2395اصلی مفروز ومجزی شده ازپلاک55951فرعی ازاصلی مذکورواقع دربخش10تهران به نشانی شهرآرا-خ.محمدی-مجتمع مسکونی ناهید پلاک20بلوک سی طبقه سوم شرقی که توسط کارشناس رسمی دادگستری بشرح ذیل ارزیابی گردید.ششدانگ یکدستگاه آپارتمان به مساحت122/15مترمربع که مقدار4/91مترمربع ان بالکن است.قطعه14تفکیکی بانضمام  ششدانگ پارکینگ قطعه47 وانباری قطعه72تفکیکی درزیرزمین باقدرالسهم ازعرصه وسایر مشاعات ومشترکات طبق قانون تملک آپارتمانها که بصورت جنوبی درمجموعه 82واحدی دارای هال وپذیرایی باکف سرامیک وسه اطاق خواب-آشپزخانه باز باکابینت فلزی ودارای حمام وسرویس بهداشتی-سیستم گرمایشی پکیج-کولرآبی-وفاقدآسانسور-متصرف دارد ومسکونی میباشد که به مبلغ8/400/000/000ریال (معادل هشتصدوچهل میلیون تومان) توسط کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی ومقررگردید درروز دوشنبه مورخه1398/3/13 از ساعت13 الی12/30 درواحد مزایده شعبه50دادگاه عمومی حقوقی تهران مجتمع قضایی شهید مدنی به نشانی خ.انقلاب-خ.قدس ازطریق مزایده بفروش برسد.مزایده راس ساعت مقرر ازقیمت پایه شروع وبه کسی که بالاترین راپیشنهاد نماید برنده مزایده خواهد بود.10درصدمبلغ پیشنهادی فی المجلس ازبرنده اخذ وخریدار مکلف است حداکثر ظرف مدت یکماه ازتاریخ مزایده الباقی ثمن را بحساب سپرده به شماره2171299079005نزدبانک ملی شعبه بزرگمهر کد603 واریز وقبض را تحویل نماید درغیر اینصورت10درصد پرداختی بنفع صندوق دولت ضبط ومزایده تجدید میگردد.بدیهی است درصورت پرداخت کل ثمن درموعد مقرر وتائید مزایده ازسوی دادگاه ودستورتملیک ملک ، برنده جهت تنظیم سند به یکی ازدفاتر اسناد رسمی معرفی میگردد.هزینه های نقل وانتقال براساس مقررات دفاتر اسناد رسمی بعهده برنده مزایده خواهد بود.واین شعبه تعهدی درخصوص تخلیه وتحویل ملک ندارد.
نوشه ور-اجرای احکام مدنی شعبه50دادگاه عمومی حقوقی تهران
شماره آگهی : 9810460259800005
شماره پرونده : 9709980237800130
شعبه صادر کننده : اجرای احکام شعبه 50 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید مدنی تهران
شرایط آگهی:
و ... به شرح کامل در اصل آگهی
مزایده گزار: قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران
مناطق: استان تهران
تاريخ انتشار: 1398/02/29
مهلت دريافت: 1398/03/13 از ساعت13 الی12/30
مهلت ارسال:
تاريخ بازگشايی:
نوبت اعلام: اعلام نشده
منبع: agahi.adliran.ir
شماره آگهی: ********59800005
کد هزاره: 1963933
تلفن: اعلام نشده
فکس: اعلام نشده
ایمیل: اعلام نشده
وب سایت: اعلام نشده
آدرس: اعلام نشده
تصویر آگهی:
فروش ششدانگ یکدستگاه آپارتمان به مساحت122/15مترمربع که مقدار4/91مترمربع ان بالکن  و ...

جهت مشاهده جزئیات و تصویر آگهی و همچنین دانلود اسناد، ورود به حساب کاربری الزامی است.

مزایده های مشابه