مزایده فروش یک قطعه زمین به مساحت یکصدو شصت و دو ممیز پنجاه دسی متر مربع به سه دستگاه آپارتمان و یک واحد پارکینگ تفکیک گردیده ـ مساحت عرصه صدو شصت و دو متر ممیز پنجاه دسی متر مربع و مساحت آپارتمان ها حدود هشتادو هفت متر مربع ـ و...

فروش یک قطعه زمین به مساحت یکصدو شصت و دو ممیز پنجاه دسی متر مربع به سه دستگاه آپارتمان و یک واحد پارکینگ تفکیک گردیده ـ مساحت عرصه صدو شصت و دو متر ممیز پنجاه دسی متر مربع و مساحت آپارتمان ها حدود هشتادو هفت متر مربع ـ و...

مزایده با عنوان فروش یک قطعه زمین به مساحت یکصدو شصت و دو ممیز پنجاه دسی متر مربع به سه دستگاه آپارتمان و یک واحد پارکینگ تفکیک گردیده ـ مساحت عرصه صدو شصت و دو متر ممیز پنجاه دسی متر مربع و مساحت آپارتمان ها حدود هشتادو هفت متر مربع ـ و... و با کد هزاره 1964039 در تاریخ دوشنبه، 30 اردیبهشت 1398 در سایت ارتباط گستران هزاره ثبت شده است و مهلت شرکت در آن تا تاریخ 1398/03/25 در نظر گرفته شده است. این آگهی مربوط به استان تهران بوده و در دسته بندی (های) کاربری مسکونی - خانه ، آپارتمان ، برج ، ویلا انتشار یافته است.

خواهشمند است جهت کسب اطلاعات دقیق، به تصویر آگهی درج شده از طرف مناقصه/مزایده گزار رجوع نمائید.
شرح آگهی:
آگهی مزایده
در خصوص درخواست خانم سمیه زین الدینی به وکالت خانم ها نسترن و زهرا شهرتین انصاری و خانم کشور فلاح کهن به طرفیت آقا و خانم ها بتول فولادی و پروانه انصاری و ماشاالله انصاری دایر بر صدور دستور فروش ملک تحت پلاک ثبتی سه هزارو ششصدو پنجاه و هشت فرعی از شش هزارو هفتصدو سیزده اصلی بخش دو تهران دادگاه نظر به اینکه به موجب پاسخ استعلام واصله از اداره ثبت منطقه شمال شرق تهران به شماره ی پنجاه و هشت هزارو سیصدو شصت و نه ش مورخ بیست و چهار دی هشتادو شش طرفین تقاضا مالکین مشاعی ملک متنازع فیه میباشند و در این خصوص صورت مجلس عدم قابلیت افراز به شماره ی سی و ششهزارو هشتصدو پنج ش مورخ هفدهم مهر ماه هشتادو شش صادر گردیده است که آن نیز به کلیه مالکین مشاعی ابلاغ گردیده و به موجب پاسخ استعلام واصله از دفتر کل مجتمع قضایی شهید با هنر مالکین در موعد مقرر قانونی به این صورت جلسه اعتراضی ننموده اند لذا شرایط و ارکان صدور دستور فراهم بوده و مستندا به مواد دو و چهار قانون نحوی افراز و فروش املاک مشاع و مواد هشت و نه آیین نامه اجرایی آن قانون دستور فروش ملک متنازع فی و تقسیم ثمن آن میان کلیه مالکین به نسبت حصه ایشان پس از کسر هزینه های اجرایی به همین منظور موضوع به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع که کارشناس به شرح ذیل نسبت به توصیف و ارزیابی اقدام نمود
نظریه کارشناسی
حسب قرار کار شناسی صادره در تاریخ چهارم اسفند نودو هفت موضوع ارزیابی ملک با پلاک ثبتی فوق الذکر در دستور کار این کارشناس قرار گرفت که پس مطالعه پرونده به موقعیت آن واقع در تهران خیابان سبلان جنوبی پایین تر از خیابان مدنی کوچه بابایی پلاک ده مراجعه و پس از بازدید و بررسی های میدانی گزارش کارشناسی به شرح ذیل تقدیم میگردد:
وضعیت ثبتی ملک موضوع ارزیابی :
برابر محتویات پرونده یک قطعه زمین به مساحت یکصدو شصت و دو ممیز پنجاه دسی متر مربع قطعه ی هجدهم تفکیکی به شماره ی سه هزارو ششصدو پنجاه و هشت فرعی از پلاک شش هزارو هفتصدو سیزده اصلی مفروز و مجزی شده از شماره دو هزار و پانصدو دوازده فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش دو تهران ذیل شماره ثبت یکصدو سه هزارو ششصدو هشتاد صفحه ی چهار صدو نود وسه دفتر املاک جلد هفتصدو هشتاد به شماره چاپی هشتصدو بیست و شش هزارو پانصدو هشت به نام آقای مومن علی امیدی ثبت صادر و تسلیم گردیده است.سپس مع الواسطه به موجب سند شماره ی چهارده هزار و دویست و بیست و شش شماره ی دهم اردیبهشت ماه هزارو سیصدو پنجاه و شش و سند پانصدو هفتادو چهار هزار و سیصدو سی و شش مورخ بیست و ششم آذر ماه هزار و سیصدو شصت و نه دفتر اسناد رسمی سیصدو هفت و دویست و دوازده تهران به آقای ماشاالله انصاری و اصغر انصاری طرقی و خانم بتول فولادی طرقی (بالسویه) منتقل شده است.سپس 6 دانگ پلاک مذکور طبق صورت مجلس تفکیکی شماره ی هفت هزارو هشتصدو پنجاه و یک ش مورخ بیست و هشتم اردیبهشت ماه هزارو سیصدو هفتادو نه به سه دستگاه آپارتمان و یک واحد پارکینگ تفکیک گردیده است.طبق دادنامه ی حصر وراثت هزار صدو یازده مورخ بیست و نهم مهرماه هزارو سیصدو هشتاد سه شعبه ی صدو بیست دادگاه عمومی حقوقی تهران آقای اصغر انصاری طرقی فوت نموده که وراث حین الفوت وی عبارت اند از : خانم ها نسترن و زهرا و پروانه همگی انصاری طرقی (سه دختر متوفی)و خانم کشور فلاح کهن (همسرمتوفی).
وضعیت ظاهری ملک موضوع ارز یابی :
ملک موضوع ارزیابی یک ملک جنوبی با عمر بالای سی سال است که شش و نیم متر به گذر ده متری مشرف است. با توجه به این که در اداره ی ثبت اسناد و املاک عملیات تفکیک به استناد گواهی پایان کار ساختمان انجام میشود بنا بر این به احتمال زیاد گواهی پایان کار ساختمانی قدیمی دارد و طور یقین می بایست گواهی پایان کار جدید اخذ گردد.
ساختمان راه پله دارد.آسانسور ندارد .آیفون تخریب شده است.درب ورودی نفر رو آهنی و پنجره های آهنی با شیشه تک جداره است.)تعداد قابل توجهی از شیشه ها تخریب شده است).به یک پارکینگ و سه واحد آپارتمان مسکونی تفکیک شده که فاقد سند تفکیکی مستقل هستند.مساحت عرصه صدو شصت و دو متر ممیز پنجاه دسی متر مربع و مساحت آپارتمان ها حدود هشتادو هفت متر مربع است.نمای ساختمان سنگ است.هر آپارتمان شامل :پذیرایی،آشپز خانه و دو اتاق خواب و سرویس بهداشتی است.انشعاب گاز جمع گردیده است.سه کنتر برق مشاهده شد.بنا نیاز به باز سازی اساسی دارد.طبق استعلام طرح تفصیلی که به پیوست گزارش است پهنه ی ملک آر صدو بیست و دو است و حد اکثر چهار طبقه مسکونی روی هم کف با حد اکثر تراکم دویست و چهل درصد لحاظ گردیده است.کسی در ملک سکونت ندارد.
نظر کارشناس :
با توجه به جمیع شرایط و موقعیت ملک مستقل از مسیر دادرسی و بدون در نظر گرفتن بدهی های احتمالی به افراد حقیقی و حقوقی و بازداشتی های احتمالی و مستقل از مالکیت به شرط تخلیه قیمت براوردی این کارشناس برای شش دانگ عرصه و اعیان پلاک فوق الذکر با عرصه به مساحت یکصدو شصت و دو ممیز پنجاه دسی متر مربع و مستحدثات موجود در مجموع هیجده و نیم میلیارد ریال براورد و اعلام میگردد به همین منظور مقرر است فروش پلاک ثبتی شماره 3658 فرعی از 6713 اصلی مفروز و مجزی از 2512 فرعی از اصلی مذکور از طریق مزایده حضوری در دفتر اجرای احکام مدنی شعبه 127 دادگاه حقوقی مجتمع قضایی شهید باهنر بصورت حضوری در تاریخ 1398/3/25 از ساعت 9 الی 9/30 صبح به شخصی که بالاترین مبلغ را پیشنهاد دهد فروخته و خریدار باید 10 در صد مبلغ پیشنهادی را نقدا و فی المجلس به حساب سپرده واریز نماید و البلقی را ظرف یک ماه تودیه کند در غیر اینصورت 10 در صد واریزی به نفع دولت ضبط و مزایده مجددا تجدید می گردد .
دادورز شعبه 127 دادگاه حقوقی مجتمع قضایی شهید باهنر - کولیوند
شماره آگهی : 9810462206700009
شماره پرونده : 8709982206700014
شعبه صادر کننده : اجرای احکام شعبه 127 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید باهنر تهران
شرایط آگهی:
اعلام نشده
مزایده گزار: قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران
مناطق: استان تهران
تاريخ انتشار: 1398/02/28
مهلت دريافت: 1398/03/25 از ساعت 9 الی 9.30 مورخ
مهلت ارسال:
تاريخ بازگشايی:
نوبت اعلام: اعلام نشده
منبع: agahi.adliran.ir
شماره آگهی: ********06700009
کد هزاره: 1964039
تلفن: اعلام نشده
فکس: اعلام نشده
ایمیل: اعلام نشده
وب سایت: اعلام نشده
آدرس: اعلام نشده
تصویر آگهی:
فروش یک قطعه  زمین به مساحت یکصدو شصت و دو ممیز پنجاه دسی متر مربع به سه دستگاه آپارتمان و یک واحد پارکینگ تفکیک گردیده ـ مساحت عرصه صدو شصت و دو متر ممیز پنجاه دسی متر مربع و مساحت آپارتمان ها حدود هشتادو هفت متر مربع  ـ و...

جهت مشاهده جزئیات و تصویر آگهی و همچنین دانلود اسناد، ورود به حساب کاربری الزامی است.