مزایده یک قطعه زمین زراعی ، دو قطعه باغ (قطعه اول باغ میوه چند ساله هلو با مساحت تقریبی 1285 مترمربع و قطعه دوم باغ چندساله به مساحت تقریبی 650 مترمربع) ـ مساحت کل دو قطعه باغ 1935 مترمربع

یک قطعه زمین زراعی ، دو قطعه باغ (قطعه اول باغ میوه چند ساله هلو با مساحت تقریبی 1285 مترمربع و قطعه دوم باغ چندساله به مساحت تقریبی 650 مترمربع) ـ مساحت کل دو قطعه باغ 1935 مترمربع

مزایده با عنوان یک قطعه زمین زراعی ، دو قطعه باغ (قطعه اول باغ میوه چند ساله هلو با مساحت تقریبی 1285 مترمربع و قطعه دوم باغ چندساله به مساحت تقریبی 650 مترمربع) ـ مساحت کل دو قطعه باغ 1935 مترمربع و با کد هزاره 2158448 در تاریخ سه شنبه، 22 مرداد 1398 در سایت ارتباط گستران هزاره ثبت شده است و مهلت شرکت در آن تا تاریخ 1398/06/24 در نظر گرفته شده است. این آگهی مربوط به استان آذربایجان شرقی بوده و در دسته بندی (های) کاربری زراعی کشاورزی - زمین بیش از 2000 متر مربع انتشار یافته است.

خواهشمند است جهت کسب اطلاعات دقیق، به تصویر آگهی درج شده از طرف مناقصه/مزایده گزار رجوع نمائید.
شرح آگهی:
آگهی مزایده اموال غیر منقول (نوبت دوم)
بموجب پرونده ی اجرائی کلاسه 970673ج م ش اجرای احکام مدنی شوراهای حل اختلاف شهرستان شبستر به له سیداکبرسیدبیگی  علیه توحیدبوستانی که محکوم است بپرداخت  مبلغ 107/086/000 بابت اصل خواسته  و هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و خسارت تاخیر در تادیه که در مرحله اجرا محاسبه خواهد شد همگی  در حق محکوم له و  پرداخت مبلغ 3/000/000 ریال بعنوان نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت ، که در راستای احقاق حق محکوم له آقای حسین محمدی یک قطعه زمین زراعی خود را جهت استیفای محکوم به معرفی و در ادامه اجرا بشرح ذیل از طریق مزایده بفروش میرسد:
مورد مزایده عبارتست از :دو قطعه باغ واقع دراراضی شهرشندآباد محله دیزلر پایین ترازمهدکودک که ملک فوق با باحدوداربعه قطعه اول شمالا"ورثه هوشنگی ،شرقا"راه ،جنوبا"ورثه داداش مشکینی  وغربا"حاج قاسم محمدی
1-قطعه اول باغ میوه چندساله (هلو)بامساحت تقریبی 1285مترمربع می باشد باحدود اربعه شمالا"محمدهوشنگی شرقا"نهرآب جنوبا احمدمحمدی وغربا"قاسم محمدی  که ملک بصورت باغ دو درجه می باشد.
2-قطعه دوم باغ چندساله به مساحت تقریبی 650مترمربع باحدوداربعه شمالا"محدمحمدی شرقا"راه عبور ،جنوبا"احمد محمدی وغربا"نهرآب  دراراضی دیزه لر وضلع شرقی قطعه اول بعداز نهرآب که این قطعه نیز به صورت باغ درجه دو میباشد .
لذاباتوجه به جمیع جهات موثر درقیمت گذاری اراضی مانند دوری ونزدیکی به خدمات زیربنائی وهمچنین بادرنظرگرفتن بافت وساختمان خاک وحالت طبیعی زمین ومساحت ملکوبادرنظرگرفتن عرف قیمت هرمترمربع ازباغات فوق به میزان 350000ریال(معادل سیصدو پنجاه هزار ریال )معادل 35000تومان (سی وپنج هزار تومان)برآورد واعلام میگردد.باتوجه به مساحت قطعه اول به میزان 1285مترمربع قیمت قطعه اول به میزان 449750000ریال معادل 44975000تومان وقیمت قطعه دوم به مساحت 650مترمربع به میزان 227500000ریال معادل 22750000تومان برآورد واعلام میگردد.باتوجه به مساحت کل دوقطعه باغ به مساحت 1935مرمربع قیمت کلی دو قطعه به میزان 677.250.000ریال(ششصدوهفتادوهفت میلیون وهفتصدو بیست وپنج هزار تومان برآوردواعلام میگردد. هرمترمربع از زمین فوق به مبلغ 250.000ریال(دویست وپنجاه هزارریال)معادل25.000تومان (بیست وپنج هزارتومان)برآوردواعلام گردیده . و بنا به درخواست محکوم له جهت وصول محکوم به، براساس قیمت کارشناسی فوق الذکر در تاریخ 1398/06/24 از ساعت 11 صبح لغایت 12 صبح در اجرای احکام مدنی شوراهای حل اختلاف شبستر بفروش میرسد. مزایده از مبلغ ارزیابی شده شروع و به بالاترین بهائی که از طرف خریداران پیشنهاد شود واگذار خواهد شد. از برنده مزایده 10 درصد مبلغ پیشنهادی نقداً‌ بعنوان سپرده دریافت و جهت پرداخت مابقی حداکثر 10 روز مهلت داده خواهد شد که درصورت عدم پرداخت ، سپرده بنفع صندوق دولت ضبط خواهد شد. خریداران می توانند 5 روز قبل از موعد مقرر از اموال مورد مزایده واقع در اراضی شهرشندآباد محله دیزه لر  بازدید نمایند. هزینه مزایده وفق مقررات اخذ خواهد شد.%
دادورز اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف شبستر- علیار
شماره آگهی : 9810464311800033
شماره پرونده : 9609984311101025
شعبه صادر کننده : شعبه اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف شهرستان شبستر
شرایط آگهی:
اعلام نشده
مزایده گزار: قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران
مناطق: استان آذربایجان شرقی
تاريخ انتشار: 1398/05/22
مهلت دريافت: 1398/06/24 از ساعت 11 الی 12 صبح
مهلت ارسال:
تاريخ بازگشايی:
نوبت اعلام: اعلام نشده
منبع: agahi.adliran.ir
شماره آگهی: ********11800033
کد هزاره: 2158448
تلفن: اعلام نشده
فکس: اعلام نشده
ایمیل: اعلام نشده
وب سایت: اعلام نشده
آدرس: اعلام نشده
تصویر آگهی:
یک قطعه زمین زراعی ، دو قطعه باغ (قطعه اول باغ میوه چند ساله هلو با مساحت تقریبی 1285 مترمربع و قطعه دوم باغ چندساله به مساحت تقریبی 650 مترمربع) ـ مساحت کل دو قطعه باغ 1935 مترمربع

جهت مشاهده جزئیات و تصویر آگهی و همچنین دانلود اسناد، ورود به حساب کاربری الزامی است.