مزایده فروش تعداد 1000 جفت انواع کفش زنانه ومردانه در مدل های مختلف ( نو و قابل عرضه ) - تعداد 75 جفت انواع کفش زنانه ومردانه سیلویا ، کاکتوس ، آدیداس ، پاورپاوفلکسان و ...

فروش تعداد 1000 جفت انواع کفش زنانه ومردانه در مدل های مختلف ( نو و قابل عرضه ) - تعداد 75 جفت انواع کفش زنانه ومردانه سیلویا ، کاکتوس ، آدیداس ، پاورپاوفلکسان و ...

مزایده با عنوان فروش تعداد 1000 جفت انواع کفش زنانه ومردانه در مدل های مختلف ( نو و قابل عرضه ) - تعداد 75 جفت انواع کفش زنانه ومردانه سیلویا ، کاکتوس ، آدیداس ، پاورپاوفلکسان و ... و با کد هزاره 2238618 در تاریخ پنجشنبه، 28 شهریور 1398 در سایت ارتباط گستران هزاره ثبت شده است و مهلت شرکت در آن تا تاریخ 1398/07/10 در نظر گرفته شده است. این آگهی مربوط به استان یزد بوده و در دسته بندی (های) اموال اسقاطی و مازاد انتشار یافته است.

خواهشمند است جهت کسب اطلاعات دقیق، به تصویر آگهی درج شده از طرف مناقصه/مزایده گزار رجوع نمائید.
شرح آگهی:
( آگهی مزایده نوبت دوم)
باستناد پرونده اجرایی  به کلاسه 1/971384  صادره از سوی شعبه چهارم  دادگاه عمومی حقوقی یزد له محسن مزیدی  شرف آبادی  فرزند  محمد رضا  وعلیهم  1- مهدیه زارع زردینی  فرزند  محمد رضا2- حمید زارع  زردینی  فرزند محمدرضا  3- نادر نارگونی فرزند علی  محکوم علیهم  بابت  محکوم به و نیم عشر دولتی  متضامنا  مبلغ  863.292.394 ریال  درحق  محکوم له و صندوق دولت مدیون می باشند که حسب اعلام ودرخواست  احدی از محکوم علیهم نادر  نارگونی فرزند علی یکسری اموال منقول  شامل  1- تعداد  1000 جفت  انواع  کفش  زنانه ومردانه  در مدل  های مختلف  ( نو و قابل  عرضه ) که مجموعا  به مبلغ  180.000.000 ریال  ارزیابی گردیده 2- تعداد  75 جفت انواع کفش  زنانه  ومردانه سیلویا ، کاکتوس ، آدیداس ،  پاورپاوفلکسان که مجموعا  به مبلغ  29.250.000 ریال  ارزیابی  گردیده 3- شلوار زنانه کتان  24 تعداد  جمعا به مبلغ 720000 تومان ارزیابی  گردیده  4- شلوار زنانه دورس 24 تعداد جمعا  به مبلغ  720000 تومان ارزیابی گردیده  5- طوسی مشکی – کاپشن 24 تعداد  جمعا  به مبلغ 1440000 تومان ارزیابی  گردیده  6- رنگ مختلف  لباس  شورت 50 تعداد  جمعا  به مبلغ 1150000 تومان ارزیابی گردیده  7- مردانه  سویشرت  24 تعداد  جمعا  به مبلغ  840000 تومان ارزیابی گردیده  8- لباس  گره  یقه گره ای  20 تعداد به مبلغ 600000 تومان ارزیابی  گردیده  9- شلوار  گرم زنانه بیات  200 تعداد جمعا  به مبلغ3000000تومان  ارزیابی  گردیده  10-شلوار  لی  دخترانه  50 تعداد جمعا به مبلغ  650000 تومان ارزیابی  گردیده  11- شلوار  لی  پسرانه  دخترانه  30 تعداد جمعا به مبلغ  600000 تومان ارزیابی  گردیده  12- شلوار تاسلن دخترانه 30 تعدا جمعا  به مبلغ 810000 تومان ارزیابی گردیده  13- لباس  پسرانه  2 یقه  24 تعداد  جمعا به مبلغ  792000 تومان ارزیابی  گردیده  14- لباس  دخترانه  مشکی  24 تعداد  جمعا  به مبلغ  360000 تومان ارزیابی گردیده  15- لباس دخترانه پسرانه دامن دار  40 عدد جمعا  به مبلغ  600000 تومان ارزیابی گردیده  16- سویشرت  بلند حلقه ای زنانه  36 تعداد  جمعا به مبلغ 1080000 تومان ارزیابی  گردیده 17- لباس  مجلسی 24 تعداد  جمعا  به مبلغ 840000 تومان ارزیابی  گردیده 18- لباس یقه اسکی 24 عدد  جمعا به مبلغ  1200000 تومان ارزیابی  گردیده  19- سویشرت بلند 24 تعداد جمعا به مبلغ 840000 تومان ارزیابی گردیده 20--  شلوار لی زنانه 24 عدد  جمعا به  مبلغ  840000 تومان ارزیابی  گردیده  21- لباس مجلسی زنانه  24 تعداد  جمعا به مبلغ  1440000 تومان ارزبابی  گردیده  22- لباس مجلسی دخترانه 36 عدد  جمعا  به مبلغ 1080000 تومان ارزیابی گردیده 23- کلاه 24 تعداد جمعا  به مبلغ 840000 تومان ارزیابی گردیده 24- جوراب بلند  24 تعداد جمعا  به مبلغ 1200000 تومان ارزیابی گردیده 25-جوراب زنانه 200 عدد  جمعا به مبلغ 500000 تومان ارزیابی گردیده 26- مانتو  مجلسی  12 تعداد  جمعا  به مبلغ  960000 تومان ارزیابی گردیده 27- لباس لی دخترانه 35 تعداد جمعا به مبلغ 1050000 تومان ارزیابی  گردیده 28-  لباس گرم زنانه  25 تعداد  جمعابه مبلغ  225000 تومان ارزیابی گردیده 29- مانتو زنانه دخترانه  15 عدد جمعا به مبلغ 225000 تومان ارزیابی گردیده 30- لباس  مجلسی زنانه 12 تعداد جمعا  به مبلغ 456000 تومان ارزیابی  گردیده31- مانتو روباز گلدار 12 تعداد به مبلغ 600000 تومان ارزیابی  گردیده 32- مانتو  پاپیون  دار 12 تعداد  جمعا  به مبلغ  720000 تومان  ارزیابی گردیده  که طبق  نظر کارشناسان  رسمی دادگستری به شرح فوق وجمعا به مبلغ 479.900.000 ریال  ارزیابی گردیده موضوع مزایده میباشد که جهت  ادای دین محکوم علیه  در روز  چهارشنبه مورخ  1398/7/10 ساعت  9 الی 10 صبح از طریق مزایده در اجرای احکام حقوقی دادگستری شهرستان یزد واقع در طبقه اول دادگستری یزد به فروش می رسد طالبین می توانندظرف مدت  پنج روز  قـــبل از روز مزایده در ســـــاعت اداری در اجرای احکام  حقوقی یک یزد حاضر و جهت ملاحظه  اموال  موضوع مزایده  اقدام  نمایند  و در صورت تمایل به خرید آن تقاضای کتبی خود را به همراه مبلغ پیشنهادی و تودیع مبلغ 10درصد از کل مبلغ پیشنهادی به حساب سپرده دادگستری یزد به شماره 2171295806004 نزد  بانک ملی دادگستری واریز و فیش آن را ضمیمه در خواست نموده و تا قبل از ساعت مزایده در پاکت دربسته تحویل اجرا نموده و رسید دریافت دارند مزایده از مبلغ کارشناسی شده آغاز و برنده کسی است که  پیشنهاد  خود رادر ساعت  مقرر تحویل  اجرا  داده باشد  و بیشترین مبلغ را درجلسه مزایده پیشنهاد بدهد  ضمنا  حضور متقاضیان در جلسه مزایده بلامانع خواهد بود.شرایط : 1-برنده مزایده  باید 10 در صد مبلغ  مزایده را به شماره حساب  سپرده دادگستری  تودیع و فیش  مربوطه را  ارائه نمایند و یا فی المجلس پرداخت  نماید لذا با توجه به اینکه برنده مزایده باید  10 % مزبور را  در جلسه مزایده تودیع نماید  به خریداران  پیشنهاد  می شود ده در صد مزبور  را به حساب  سپرده دادگستری  تودیع  نمایند  0
2- پیشنهادات  مشروط ،  مبهم وبرخلاف  شرایط آگهی  مزایده و همچنین  پیشنهاداتی گردید که پس از وقت مقرر  (بعد از ساعت 10 صبح ) برسد  ترتیب اثر داده نخواهد شد
3- پیشنهادات  راس  ساعت  10 صبح روز مزایده باز و قرائت  خواهد شد و  حضور  پیشنهاد دهندگان  و طرفین پرونده  در جلسه مزایده  بلامانع و عندالاقضاء  در همان جلسه  مزایده  حضوری  بعمل  خواهد آمد  و برنده کسی است  که  بالاترین  قیمت را  در جلسه پیشنهاد  دهد 0
4- بدیهی است  در صورتی که  بالاترین  پیشنهاد  دهنده در جلسه خریدار  مبلغ ده در  صد مبلغ مزایده را  فی المجلس  تودیع  ننماید بالاترین پیشنهاد دهنده  بعدی  که ده در صد مزبور را فی المجلس  واریز  نماید  به عنوان برنده  مزایده اعلام میگردد  0
سعیدپناه علی
مدیرواحدمزایده  اجرای احکام حقوقی دادگستری  شهر ستان یزد
شماره آگهی : 9810463577000089
شماره پرونده : 9609980301200423
شعبه صادر کننده : اجرای احکام شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان یزد
شرایط آگهی:
اعلام نشده
مزایده گزار: قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران
مناطق: استان یزد
تاريخ انتشار: 1398/06/28
مهلت دريافت: 1398/07/10 ساعت 9 الی 10 صبح
مهلت ارسال:
تاريخ بازگشايی:
نوبت اعلام: اعلام نشده
منبع: agahi.adliran.ir
شماره آگهی: ********77000089
کد هزاره: 2238618
تلفن: اعلام نشده
فکس: اعلام نشده
ایمیل: اعلام نشده
وب سایت: اعلام نشده
آدرس: اعلام نشده
تصویر آگهی:
فروش تعداد 1000 جفت انواع کفش زنانه ومردانه در مدل های مختلف ( نو و قابل عرضه ) - تعداد 75 جفت انواع کفش زنانه ومردانه سیلویا ، کاکتوس ، آدیداس ، پاورپاوفلکسان و ...

جهت مشاهده جزئیات و تصویر آگهی و همچنین دانلود اسناد، ورود به حساب کاربری الزامی است.