مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری اقلام و لوازم ساختمانی، اموال و دارائی ثابت و ماشین آلات و تجهیزات برقی مازاد بر نیاز 1397/12/01 1397/12/08
فروش اجناس مازاد انبار اسقاط و مستعمل 1397/12/01 1397/12/13
فروش اقلام مازاد در کارگاه 1397/12/01 رجوع به آگهی
فروش اموال منقول مازاد 1397/12/01 رجوع به آگهی
فروش اموال منقول مازاد 1397/12/01 رجوع به آگهی
فروش اموال منقول مازاد 1397/12/01 رجوع به آگهی
فروش اقلام مازاد در کارگاه سد و شبکه 1397/12/01 رجوع به آگهی
فروش اقلام مازاد 1397/12/01 رجوع به آگهی
جارو برقی صنعتی- هواکش صنعتی- باسکول یک تنی- ماشین خمیر مالی- دستگاه تست بازی .... 1397/12/01 1397/12/09
یک قطعه زمین به مساحت 19323-پمپ حلزونی, الکترو پمپ ضایعات فلزی 1397/12/01 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 5582