مزایده ششدانگ یک قطعه زمین که درآن احداث بناشده دارای پلاک 133فرعی از35اصلی-به مساحت 520/0 مترمربع

ششدانگ یک قطعه زمین که درآن احداث بناشده دارای پلاک 133فرعی از35اصلی-به مساحت 520/0 مترمربع

مزایده با عنوان ششدانگ یک قطعه زمین که درآن احداث بناشده دارای پلاک 133فرعی از35اصلی-به مساحت 520/0 مترمربع و با کد هزاره 2380127 در تاریخ یکشنبه، 19 آبان 1398 در سایت ارتباط گستران هزاره ثبت شده است و مهلت شرکت در آن تا تاریخ 1398/09/16 در نظر گرفته شده است. این آگهی مربوط به استان گلستان بوده و در دسته بندی (های) کاربری مسکونی - زمین انتشار یافته است.

خواهشمند است جهت کسب اطلاعات دقیق، به تصویر آگهی درج شده از طرف مناقصه/مزایده گزار رجوع نمائید.
شرح آگهی:
بسمه تعالی---آگهی مزایده(مرحله اول )در پرونده اجرایی3/97/0298 اجرا احکام مدنی گرگان بموجب دادنامه9609970056400978 صادره ازشعبه پنجم حقوقی گرگان محکوم علیه هانی تاجیک فرزندذبیح اله باوکالت عبدالرضااحمدی لیوانی محکوم به بپرداخت مبلغ1/341/115/821 ریال درحق نازی رحیمی فرزندغلامرضاباوکالت ابراهیم شاهرخ آبادی و بپرداخت مبلغ 67/055/791 ریال به عنوان نیم عشر در حق دولت محکوم و بدهکار می باشد که درخصوص ارزیابی ملک به پلاک ثبتی 35/133 اصلی به آدرس ملک:بنشانی گرگان-روستای یساقی-ساحل هشتم(خیابان عیسی مومنی)-عدالت ششم-جنب ساختمان قبلی دبیرستان فاطمیه بنام ذبیح اله تاجیک بازداشت که باارزیابی:ارزش ملک مذکوربراساس موقعیت قدمت بنا ابعادهندسی عرصه وساختمان شرایط منطقه وکاربری وبادرنظرگیری کلیه منصوبات وامتیازات وبدون احتساب دیون وبدهی های احتمالی به ارگانهای ذیربط وغیره جمعابمبلغ2/100/000/000ریال (دومیلیاردوصدمیلیون ریال)اعلام میگرددارزیابی وتقویم میگردد.که پس از اجرای تشریفات قانونی از طریق مزایده حضوری به فروش می رسدطالبین خرید می توانند در جلسه مزایده شرکت و پیشنهاد خود را ارائه و تسلیم نمایند.ضمنا این اجرا در خصوص ملک موصوف ومزایده وفق ماده 51 قانون اجرای احکام مدنی اقدام مینماید....توصیف اجمالی مال غیرمنقول توقیف شده براساس ماده 138قانون اجرای احکام مدنی :درخصوص ارزیابی ملک به پلاک ثبتی 35/133 اصلی مربوط به پرونده بشماره بایگانی 970298 طبق بازدیدصورت گرفته وپس ازاخذمدارک ذیل جهت استحضارایفادمیگردد.الف-آدرس ملک:بنشانی گرگان-روستای یساقی-ساحل هشتم(خیابان عیسی مومنی)-عدالت ششم-جنب ساختمان قبلی دبیرستان فاطمیه واقع شده است.ب:مشخصات ثبتی:ششدانگ یک قطعه زمین که درآن احداث بناشده دارای پلاک 133فرعی از35اصلی واقع دراراضی یساقی بخش دوحوزه ثبتی گرگانبه مساحت 520/0مترمربع که طبق سندبه شماره چاپی ورقه مالکیت768236(سری ب)وشماره ثبت 2569درصفحه452دفترجلد14بنام ذبیح اله تاجیک مسبوق به سابقه میباشد.ج-مشخصات بنای احداثی:شامل حیاط باپوشش سیمانی وباغچه کاریشده به انضمام ساختمان مسکونی ویلایی باسازه بنایی-آجری نمااندودسیمان وکنیتکس بادرب های چوبی وپنجره های آلومینیوم بام شیروانی بازیرسازی چوبی به مساحت تقزیبی 110مترمربع میباشد.داخل واحدمسکونی مذکورشامل پذیرایی اتاق خواب هاباکف موزائیک کاغذدیواری وسقف گچی بوده وهمچنین سرویس بهداشتی واقع درحیاط باکف سرامیک وبدنه داخلی کنیتکس مشاهده گردید.و=ارزیابی:ارزش ملک مذکوربراساس موقعیت قدمت بنا ابعادهندسی عرصه وساختمان شرایط منطقه وکاربری وبادرنظرگیری کلیه منصوبات وامتیازات وبدون احتساب دیون وبدهی های احتمالی به ارگانهای ذیربط وغیره جمعابمبلغ2/100/000/000ریال (دومیلیاردوصدمیلیون ریال)اعلام میگردد.-زمان ومکان مزایده –1-زمان مزایده :روز شنبه مورخه1398/09/16 ساعت 9 الی 10 .2-مکان مزایده: دفترشعبه سوم اجرای مدنی گرگان---شرایط مزایده1-مزایده از مبلغی که توسط کارشناس تعیین گردیده شروع برنده مزایده کسی است که بالاترین مبلغ را در جلسه مزایده قبول نماید2-برنده مزایده می بایست 10% مبلغ مورد پیشنهاد را نقدا به حساب دادگستری واریز و مابقی آن را ظرف یک ماه از تاریخ اجرای مزایده به حساب سپرده واریز قبش واریز شده را تحویل دایره اجرا نماید درغیر اینصورت وفق ماده 129 قانون اجرای احکام مدنی سپرده پس از کسر هزینه های اجرایی به نفع دولت ضبط و آگهی مزایده تجدید خواهد شد.3-طالبین خرید می توانند 5روز قبل از اجرای مزایده با هماهنگی این اجرای احکام اموال توقیف شده بازدید نمایند4- کلیه هزینه های نقل و انتقال اموال اعم از عوارض مالیات و غیره به عهده برنده مزایده می باشد.5- تحویل اموال پس از تائید صحت مزایده از ناحیه دادگاه صادرکننده اجرائیه خواهد بود در صورت عدم تائید صحت مزایده این اجرا مسئولیتی در رابطه با خریدار ندارد فقط مبلغ تودیع شده عودت خواهد شد.6-مزایده با حضور نماینده محترم دادستان دادسرای عمومی و انقلاب گرگان و نماینده اجرای احکام مدنی انجام خواهد شد7- هزینه نقل و انتقال به عهده برنده مزایده می باشد.
شماره آگهی : 9810460168300082
شماره پرونده : 9509980056400482
شعبه صادر کننده : شعبه سوم اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان گرگان
شرایط آگهی:
اعلام نشده
مزایده گزار: قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران
مناطق: استان گلستان
تاريخ انتشار: 1398/08/18
مهلت دريافت: 1398/09/16 ساعت نه الی ده
مهلت ارسال:
تاريخ بازگشايی:
نوبت اعلام: اعلام نشده
منبع: agahi.adliran.ir
شماره آگهی: ********68300082
کد هزاره: 2380127
تلفن: اعلام نشده
فکس: اعلام نشده
ایمیل: اعلام نشده
وب سایت: اعلام نشده
آدرس: اعلام نشده
تصویر آگهی:
ششدانگ یک قطعه زمین که درآن احداث بناشده دارای پلاک 133فرعی از35اصلی-به مساحت 520/0 مترمربع

جهت مشاهده جزئیات و تصویر آگهی و همچنین دانلود اسناد، ورود به حساب کاربری الزامی است.

مزایده های مشابه