مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش زمین با کاربری صنعتی 1398/11/10 رجوع به آگهی
اجاره 2 ساله جایگاه سی ان جی - اجاره 3 ساله بهره برداری تابلوهای تبلیغاتی پیشانی پل های عابر پیاده 1398/11/08 1398/11/13
اجاره 3 ساله ساخت و نصب و بهره برداری تابلوهای تبلیغاتی و تابلوهای پیشانی پلهای عابر پیاده محورها 1398/11/07 رجوع به آگهی
واگذاری مکان - کلیه فروشگاه های مواد خوراکی و غذایی - واحد سنگکی - واحد رستوران - واحد اغذیه سرای -... 1398/11/07 1398/11/20
واگذاری حق بهره برداری زمین صنعتی / زمین خدماتی و صنفی 1398/11/07 رجوع به آگهی
واگذاری اجاره 2 ساله جایگاه سی ان جی و اجاره 3 ساله بهره برداری تابلوهای تبلیغاتی و تابلوهای پیشانی... 1398/11/07 1398/11/13
حق بهره برداری زمین صنعتی-حق بهره برداری زمین خدماتی و صنفی 1398/11/06 رجوع به آگهی
اجاره تبلیغات پل و بیل برد 1398/11/06 رجوع به آگهی
اجاره تالار و رستوران خانه معلم 1398/11/06 رجوع به آگهی
حق بهره برداری زمین صنعتی تعداد 3 قطعه- حق بهره برداری زمین خدماتی و نمایشگاهی تعداد 26 قطعه 1398/11/05 1398/11/19
صفحه 5 از 233