مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری جایگاه CNG 1398/10/12 1398/10/23
واگذاری اجاره جایگاه CNG 1398/10/05 1398/10/23
مناقصه عمومی یک مرحله ای پرسنل خدمات مشترکین 1398/10/05 1398/10/12
مناقصه عمومی یک مرحله ای آبرسانی سیار بوسیله تانکر شرکتهای دارای رتبه خدماتی 1398/10/05 1398/10/12
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور خدماتی نظافتی ، نگهبانی وپشتیبانی واحدهای تابعه دانشگاه(دسته3) 1398/10/04 1398/10/08
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور خدماتی نظافتی ، نگهبانی و پشتیبانی واحد های تابعه دانشگاه(دسته... 1398/10/04 1398/10/08
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور خدماتی نظافتی ، نگهبانی و پشتیبانی واحد های تابعه دانشگاه(دسته... 1398/10/04 1398/10/08
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور بیمه ای دانشگاه 1398/10/04 1398/10/12
مناقصه عمومی یک مرحله ای نظافت و امور خدماتی اداره کل پست استان 1398/10/04 1398/10/14
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور خدماتی نظافتی ، نگهبانی وپشتیبانی واحدهای تابعه دانشگاه(دسته4) 1398/10/04 1398/10/08
صفحه 3 از 410