مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
فراخوان شناسایی سرمایه گذاران-سرمایه گذاری به منظور احداث سایت تفریحی, گردشگری در اراضی 1397/03/05 رجوع به آگهی
عملیات لجن برداری و لایروبی رودخانه 1397/03/02 رجوع به آگهی
خرید خدمات مشاوره 1397/02/30 1397/03/06
انجام خدمات مشاوره ای در زمینه تامین، نگهداری و تعمیرات تجهیزات بندری، دریایی، الکترونیکی و مخابرات... 1397/02/19 1397/02/29
انجام خدمات مشاوره ای در زمینه تامین، نگهداری و تعمیرات تجهیزات بندری، دریایی، الکترونیکی و مخابراتی... 1397/02/18 1397/02/29
انجام خدمات مشاوره ای در زمینه تامین، نگهداری و تعمیرات تجهیزات بندری، دریایی، الکترونیکی و مخابرات... 1396/12/26 1397/01/20
انجام خدمات مشاوره ای در زمینه تامین، نگهداری و تعمیرات تجهیزات بندری، دریایی، الکترونیکی و مخابراتی... 1396/12/23 1397/01/20
سرمایه گذاری به منظور احداث سایت تفریحی، گردشگری حدودا به مساحت 25 هکتار با احداث اولیه اسکله شناور... 1396/12/12 1396/12/19
فراخوان خرید خدمات مشاور جهت انجام نظارت بر پروژه احداث باشگاه 1396/11/16 1396/11/21
تامین computerize ـ پوشش و بررسی وضعیت حفاظت کاتدیک و خوردگی خارجی خطوط انتقال گاز 36 اینچ ـ عملیات... 1396/11/11 رجوع به آگهی
صفحه 7 از 25