مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش ششدانگ یک واحد آپارتمان مسکونی به مساحت 76/70 مترمربع بانضمام تراس روباز به مساحت 3/86 مترمربع... 1398/09/19 رجوع به آگهی
فروش یک قطعه زمین به مساحت 1250.350 مترمربع 1398/09/19 رجوع به آگهی
واگذاری پارکینگ عمومی شهرداری 1398/09/19 رجوع به آگهی
فروش تعداد محدودی از قطعات و واحدهای تجاری و خدماتی و مسکونی 1398/09/19 1398/09/23
فروش املاک مساحت 49/3 مترمربع- کاربری شماره خدماتی p9 - مساحت 36/28 مترمربع- کاربری شماره خدماتی p1... 1398/09/19 رجوع به آگهی
فروش پلاک ثبتی مساحت اعیانی قدیمی شامل زیرزمین و همکف کلا 433 مترمربع ـ عرصه 320.97 مترمربع 1398/09/19 رجوع به آگهی
فروش یک قطعه زمین دیمی مساحت آن حدودا 1350متر مربع 1398/09/19 رجوع به آگهی
واگذاری سالن های ورزشی خود 1398/09/19 1398/09/26
سرقفلی یک باب مغازه واحد تجاری به مساحت ابرازی حدود 11.50 متر مربع 1398/09/18 رجوع به آگهی
فروش ملک 136/19 مترمربع و دارای بالکن غیرمسقف و انباری و پارکینگ 1398/09/18 رجوع به آگهی
صفحه 8 از 1752