مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان استعلام تاریخ انتشار مهلت شرکت
نصب داربست فلزی به طول 3000متر در طول سال در جاهای مختلف با مجوز روابط عمومی شهرداریشرایط پرداخت 30د... 1399/03/08
اجاره داربست وچار پایه 990227 1399/02/28
1 ـ بست داربستی چهار پیچ سنگین 680 عدد. 2 ـ بست رابط 20 سانتی متری 160 عدد. برای داربست طبق لیست پی... 1399/02/27
1 ـ لوله داربستی سایز 2/1-1 اینچ (یک و یک دوم اینچ) و ضخامت 5/2 (دو و نیم)شرکت لوله و قوطی اصفهان 4... 1399/02/27
لوله داربست سایز 2/1-1اینچ(یک و یک دوم اینچ) ضخامت 5/2 (دو و نیم)شرکت لوله وقوطی اصفهان 400شاخه بست... 1399/02/23
لوله داربست 6متری 20 شاخه *لوله داربست3متری 3 شاخه* لوله داربست 3/5متری 3شاخه*لولهداربست 1متری 5 شاخ... رجوع به آگهی
نصب داربست فلزی به طور 5000متر درجاههای مختلف با مجوز روابط عمومی شهرداری با مشخصات فنی شرایط پرداخت... 1399/02/27
لوله داربست سایز 2/1-1اینچ(یک و یک دوم اینچ) ضخامت 5/2 (دو و نیم)شرکت لوله وقوطی اصفهان 400شاخه بست... 1399/02/21
نصب داربست به شرح پیوست 1399/02/20
20 شاخه لوله داربست نمره 5 مشکی + 1 شاخه لوله مشکی نمره 4 سبک 1399/02/17 1399/02/17
صفحه 1 از 31