مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان استعلام تاریخ انتشار مهلت شرکت
استعلام بها جهت : کنتور آب از نوع تر در سایزهای پیوستی.ایران کد مشابه می باشد.کلیه پیشنهادهای بدون پ... 1398/07/09 1398/07/13
کنتور الکترو مغناطیس 4 اینچ 16 بار طبق مشخصات فنی پیوست 1398/07/09 1398/07/15
لوازم انشعاب 1/2کامل به تعداد250سری 1398/07/08 1398/07/10
استعلام بها جهت : خرید چهارده دستگاه کنتور آب الکترومغناطیسی فلنجی 1398/07/07 1398/07/13
خرید ده دستگاه کنتور آب حجمی توربینی فلنجی جهت نیروگاه به شرح مدارک پیوست 1398/07/06 1398/07/13
کنتور هوشمندحجمی الکترو مغناتیسی همراه با متعلقات ونصب سایز 160(6اینچ) 1398/07/06 1398/07/08
کنتور آب مولتی جت نیمه خشک سایز 2 in مدل CD30 1398/07/06 1398/07/10
خرید کنتور سایز 1/2 1398/07/04 1398/07/07
عملیات تعویض کنتور آب 1398/07/03 رجوع به آگهی
تهیه و نصب کنتورهای حجمی مخازن و فضای سبز شهرک و نواحی صنعتی سطح استان 1398/07/01 1398/07/10
صفحه 3 از 177