مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان استعلام تاریخ انتشار مهلت شرکت
مطالعات تخصصی ارتقای ایمنی محورها 1398/11/01 1398/11/05
استعلام بها جهت : نقشه برداری و مطالعات جاده بین مزارع 1398/10/30 1398/11/02
مطاله ونقشه برداری جاده بین مزارع 1398/10/30 1398/10/30
استعلام بها جهت : نظارت کارگاهی 1398/10/30 1398/11/05
تکمیل نقشه برداری جهت بازنگری طرح هادی روستا 1398/10/29 1398/10/29
استعلام بها جهت : مطالعه جاده دسترسی بین مزارع به طول 3.2 کیلومتر 1398/10/29 1398/11/03
نقشه برداری و مطالعات جاده بین مزارع 1398/10/29 1398/11/01
نقشه برداری جهت بازنگری طرح هادی روستا 1398/10/29 1398/10/29
انتخاب ناظر جهت نظارت در 8 روستا شامل اجرای بوستان ، زیرسازی و آسفالت 1398/10/28 1398/10/30
استعلام بها جهت : برداشت نقاط باGPSدو فرکانسه متصل به سامانه 1398/10/28 1398/11/02
صفحه 1 از 96