مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان استعلام تاریخ انتشار مهلت شرکت
اجرای شبکه فاضلاب و انشعابات منازل بخشی از مناطق 1398/03/21 1398/03/26
اجرای شبکه فاضلاب و انشعابات منازل بخشی از مناطق 1398/03/19 1398/03/26
واگذاری احداث ساختمان تهیه و اجرای تجهیزات الکترومکانیکال بخشی از ایستگاه های پمپاژ فاضلاب 1397/12/06 1397/12/11
واگذاری احداث ساختمان تهیه و اجرای تجهیزات الکترومکانیکال بخشی از ایستگاه های پمپاژ فاضلاب شهر 1397/12/04 1397/12/11
انجام خدمات مهندسی مرحله سوم نظارت عالیه و نظارت کارگاهی بر اجرای تاسیسات آب و فاضلاب مناطق 1397/12/01 رجوع به آگهی
واگذاری انجام خدمات مطالعات فاز سوم (نظارت کارگاهی و عالیه ) 1397/11/29 1397/12/02
خدمات مرحله سوم نظارت کارگاهی و عالیه بر اجرای عملیات ویژه های آبرسانی شرکت در سطح شهرستان ها 1397/11/29 1397/12/02
استعلام بها جهت : آبرسانی 1397/10/11 1397/10/12
آبرسانی روستا 1397/09/24 1397/09/30
واگذاری عملیات احداث و تکمیل تلمبه خانه 1397/09/20 1397/09/26
صفحه 1 از 7