مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان استعلام تاریخ انتشار مهلت شرکت
فعالیتهای پشتیبانی و خدماتی ، شامل خدمات عمومی(نگهبانی، پاسخگویی تلفنی، تایپ، پرینت، کپی و ......) 1399/03/21
ایجاد سیستم آرشیو الکترونیکی پرونده های بایگانی مطابق مشخصات اعلامی طبق فایل پیوست 1399/03/13
انجام عملیات بایگانی الکترونیکی به شرح خدمات ارائه شده در اسناد پیوست استعلام بهاء 1399/03/17
مطالعه و تهیه پرونده های ثبتی میراث طبیعی استان اردبیل برابر شرح خدمات پیوستی 1399/03/11
قرارداد خرید خدمات تایپ وتکثیر بیمارستان امام رضا براساس خدمات مندرج در فرم استعلام بهاء 1399/03/17
مطالعه و تهیه پرونده های ثبتی آثار شهرستان اردبیل برابر شرح خدمات پیوستی 1399/03/11
موضوع استعلام آرشیو پرونده های بایگانی ضمنا کلیه اطلاعات به صورت فایل pdfپیوستی می باشد. 1399/03/10
استعلام بهاء واگذاری تایپ و اوراق و جوابدهی بخش تصویر برداری MRI و CT SCAN معاونت آموزشی، آموزش ضمن... 1399/03/03
نگهداری فضای سبز دانشکده به همراه نظافت محوطه 1399/02/30
موضوع استعلام آرشیو پرونده های بایگانی ضمنا کلیه اطلاعات به صورت pdfفیال پیوستی می باشد. 1399/03/03
صفحه 1 از 105