مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان استعلام تاریخ انتشار مهلت شرکت
انجام امور تایپ نامه های بیمارستان 1398/04/05 1398/04/09
لیست کپی و تایپ 1398/04/04 1398/04/15
واگذاری امور ویرایش،تنظیم لیست و فلاپی صورتحساب نسخ درمانی مرکز بهداشت و مراکز تابعه 1398/04/03 1398/04/06
داده آمایی و اسکن پرونده های مرکز 1398/04/03 1398/04/05
اجرای بایگانی الکترونیکی 1398/04/02 1398/04/04
استعلام بها جهت : تایپ نامه وغیره 1398/03/29 1398/03/31
تایپ نامه ها وغیره 1398/03/29 1398/04/01
امورات چاپ و تکثیر و تایپ و تحریر و قسمتی از امورات دبیرخانه 1398/03/28 1398/03/30
تایپ و تکثیر 1398/03/27 1398/03/27
اسکن و آرشیو الکترونیکی دافاتر املاک ثبتی به همراه صحافی حدود 200 جلد دفتر 1398/03/26 1398/03/26
صفحه 1 از 70