مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان استعلام تاریخ انتشار مهلت شرکت
استعلام بها جهت : خدمات دریایی مطابق لیست پیوست 1398/11/30 1398/12/03
استعلام بها جهت : کاشت چشمی U شکل در بتن اسکله کیوال و کرگیری اسکله به داخل کانال بر روی درب پوشها ط... 1398/11/30 1398/12/01
استعلام بها جهت : لایروبی بندر 1398/11/23 1398/11/28
مشاور جهت انجام مطالعه و طراحی احداث اسکله های مسافری در تالاب و بندر 1398/11/20 1398/11/28
استعلام بها جهت : اجرای لاین فایر به اسکله کیوال 1398/11/17 1398/11/19
کاشت چشمی در بتن اسکله و کرگیری اسکله به داخل کانال بر روی درب پوشها 1398/11/17 1398/11/19
تعمیر ونگهداری ابنیه .اماکن .محوطه ها واسکله های بندر 1398/11/13 1398/11/16
استعلام بها جهت : کاشت چشمی u شکل در بتن اسکله کیوال و کرگیری اسکله به داخل کانال بروی درب پوشها طب... 1398/11/06 1398/11/10
استعلام بها جهت : درز گیری شکاف کانال بین دیوار برگشتی و حوض نوسازی بطول 2 متر.( یک ست) 1398/10/26 1398/10/28
انجام لایروبی بندر 1398/10/23 1398/11/05
صفحه 1 از 16