مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان استعلام تاریخ انتشار مهلت شرکت
احیاء ومرمت قنات 1398/02/29 1398/02/31
حفر چاه عمیق 1398/02/29 1398/03/06
نام سرویس : حفر چاه عمیق 1398/02/29 1398/03/06
جهت انجام مرمت و بازسازی مسیر آب و بهسازی چشمه ها وبهسازی چاه آب با مشخصات فنی پیوستی 1398/02/29 1398/03/01
حفر و تنقیه چاه آب باران در سطح منطقه- اصلاح هندسی در سطح منطقه - پیاده روسازی ضلع شمالی میدان و ... 1398/02/29 1398/03/08
احیا ومرمت قنات 1398/02/29 1398/02/30
احیا ومرمت قنات 1398/02/29 1398/02/30
حفر دو حلقه چاه به روش دستگاهی 1398/02/29 1398/02/30
لایروبی وکف شکنی چاه با دستگاه حدود 25 متر وسایر عملیات 1398/02/29 1398/02/30
تجهیز چاه شامل احداث اتاقک بهمراه خط انتقال اب از چاه تامنبع ذخیره 1398/02/29 1398/03/05
صفحه 1 از 539