مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان استعلام تاریخ انتشار مهلت شرکت
استعلام بها جهت : حفر دو حلقه چاه دامداری در مراتع ایله و پشته 1398/11/03 1398/11/05
اجرای طرحهای خاص بیابانزدایی-مدیریت هرز آب 1398/11/02 1398/11/06
ساماندهی وکنترل چرای دام 1398/10/30 1398/11/01
تسطیح وآماده سازی قطعات زمین ایستگاه تولیدبذر 1398/10/28 1398/10/30
: اجرای پروژه مدیریت وکنترل چرای دام 1398/10/25 1398/10/29
تسطیح وآماده سازی قطعات زمین ایستگاه 1398/10/24 1398/10/26
حفر چاه و احداث آبشخور بتنی 1398/10/23 1398/10/24
عملیات بیابان زدایی به همراه 8 نوبت آبیاری حاشیه کالشور 1398/10/22 1398/10/25
استعلام بها جهت : اجرای یک دستگاه حمام ضد کنه در حوزه کاریزک با قیمت مقطوع و بدون فهرست بها 1398/10/22 1398/10/24
اجرای عملیات نهالکاری به مساحت سی هکتار درارتفاعات 1398/10/21 1398/10/23
صفحه 1 از 123