کد هزاره عنوان استعلام قیمت منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7855225 استعلام قیمت دستبند شناسایی نوزاد استان خراسان رضوی 1403/01/28 1403/02/01
7854990 استعلام قیمت اگزاست فن با ظرفیت 700CFM تعداد 4 دستگاه برند مکش ودهش استان خراسان رضوی 1403/01/28 1403/02/01
7854978 استعلام قیمت محلول دیالیز استان خراسان رضوی 1403/01/28 رجوع به آگهی
7854816 استعلام قیمت گوشت مرغ و گوشت ران استان خراسان رضوی 1403/01/28 1403/02/08
7854458 استعلام قیمت کامپیوتر تعداد 30 دستگاه استان خراسان رضوی 1403/01/28 1403/02/01
7842284 استعلام قیمت آهن و ورق استان خراسان رضوی 1403/01/28 1403/02/01
7839822 استعلام قیمت پتو بیمارستانی+پارچه تنظیف بیمارستانی استان خراسان رضوی 1403/01/27 1403/01/29
7839798 استعلام قیمت لامپ کم مصرف 15 وات و مهتابی 40 وات استان خراسان رضوی 1403/01/27 1403/01/29
7839678 استعلام قیمت رویه برانکارد+پیش بند پلاستیکی بیمارستان استان خراسان رضوی 1403/01/27 1403/01/29
7839477 استعلام قیمت رابط کوتر +پلیت کوتر استان خراسان رضوی 1403/01/27 1403/01/29
7828545 استعلام قیمت دستبند شناسایی نوزاد استان خراسان رضوی 1403/01/25 1403/01/28
7828337 استعلام قیمت ظروف غذا یکبار مصرف بیمارستانی استان خراسان رضوی 1403/01/25 1403/01/27
7828000 استعلام قیمت لبنیات و تخم مرغ استان خراسان رضوی 1403/01/25 1403/01/27
7827733 استعلام قیمت خواربار استان خراسان رضوی 1403/01/25 1403/01/27
7826021 استعلام قیمت لرزه گیر برند ارتعاشات صنعتی استان خراسان رضوی 1403/01/21 1403/01/27
7825682 استعلام قیمت سیستم کامپیوتر استان خراسان رضوی 1403/01/21 1403/01/28
7825508 استعلام قیمت روغن 4gs چهار لیتری 10 عدد گاز 22 برند DY تعداد 14 کپسول گیج فشار 550 psi تعداد 8 عدد گیج فشار 250 psi تعداد 4 عدد استان خراسان رضوی 1403/01/21 1403/01/27
7824850 استعلام قیمت گوشی تلفن TIP TEL7715تعداد 10 عدد استان خراسان رضوی 1403/01/21 1403/01/28
7824688 استعلام قیمت سونیکید فنون طب FT_D500تعداد 3 دستگاه استان خراسان رضوی 1403/01/21 1403/01/28
7823476 استعلام قیمت اگزاست فن با ظرفیت 700CFM برند مکش و دهش تعداد4عدد استان خراسان رضوی 1403/01/21 1403/01/26
صفحه 1 از 52