کد هزاره عنوان استعلام قیمت منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7734393 استعلام قیمت اصلاحات شبکه فشار متوسط روستای استان هرمزگان 1402/12/10 1402/12/14
7733461 استعلام قیمت اصلاح شبکه فشار متوسط خط دو مداره استان هرمزگان 1402/12/10 1402/12/13
7733460 استعلام قیمت تجدید نصب ترانس کم تلفات جهت کاهش طول فیدر (زینلی) استان هرمزگان 1402/12/10 1402/12/13
7733459 استعلام قیمت تجدید نصب ترانس کم تلفات روستای استان هرمزگان 1402/12/10 1402/12/13
7733456 استعلام قیمت نصب ترانس کم تلفات جهت طول فیدر فشار ضعیف روستای استان هرمزگان 1402/12/10 1402/12/13
7733455 استعلام قیمت تامین برق نهضت ملی مسکن استان هرمزگان 1402/12/10 1402/12/13
7731892 استعلام قیمت تجدید مناقصه تامین برق متقاضیان روستای استان هرمزگان 1402/12/09 1402/12/13
7731545 استعلام قیمت خرید 279 عدد مودم از نوع LTE استان هرمزگان 1402/12/09 1402/12/14
7731289 استعلام قیمت خرید 279 عددمودم از نوع lte استان هرمزگان 1402/12/09 1402/12/14
7727566 استعلام قیمت اصلاح خط دو مداره لاور و جعفریه در طوفان مرداد 1402 استان هرمزگان 1402/12/08 1402/12/12
7727528 استعلام قیمت اصلاح خط دو مداره لاور و جعفریه در طوفان مرداد 1402 استان هرمزگان 1402/12/08 1402/12/12
7727325 استعلام قیمت تجدید تامین برق تعدادی از متقاضیان جدید منطقه نیمه کار استان هرمزگان 1402/12/08 1402/12/12
7727280 استعلام قیمت خرید 62 اصله انواع پایه بتنی گرد استان هرمزگان 1402/12/08 1402/12/13
7727213 استعلام قیمت اجرای فیبرنوری هوایی حد فاصل پست 63 کلید خانه تا پل رسالت بندرعباس...M استان هرمزگان 1402/12/08 1402/12/13
7727020 استعلام قیمت اجرای پروژه تعویض کنتور هشتبندی شش ماهه دوم ( تعویض 500 دستگاه کنتور ) استان هرمزگان 1402/12/08 1402/12/13
7726955 استعلام قیمت اصلاح شبکه خیابان کارگاه صنعت استان هرمزگان 1402/12/08 1402/12/12
7726919 استعلام قیمت تجدید نصب کنتاکتور مشترکین کشاورزی فاز دوم استان هرمزگان 1402/12/08 1402/12/12
7726333 استعلام قیمت تعویض کنتور تک فاز و سه فاز شهرستان استان هرمزگان 1402/12/08 1402/12/12
7725728 استعلام قیمت شناسایی پیمانکار جهت خدمات مشاوره در بخش نیروگاه وجزایر استان استان هرمزگان 1402/12/08 1402/12/13
7722143 استعلام قیمت طرح تامین برق روشنایی معابر بلوار استان هرمزگان 1402/12/07 1402/12/12
صفحه 1 از 214