کد هزاره عنوان استعلام قیمت منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8096906 استعلام قیمت اصلاح شبکه اصلاح 44 اصله پایه استان هرمزگان 1403/03/23 1403/03/27
8096827 استعلام قیمت اصلاح شبکه استان هرمزگان 1403/03/23 1403/03/29
8096222 استعلام قیمت تامین برق شرکت تک جواهر قشم استان هرمزگان 1403/03/23 1403/03/27
8095867 استعلام قیمت اصلاح کابل های سرقتی پست های زمینی نقاط مختلف ناحیه چهار(امور تعمیرات) استان هرمزگان 1403/03/23 1403/03/27
8093859 استعلام قیمت تامین برق متقاضیان استان هرمزگان 1403/03/23 1403/03/30
8093084 استعلام قیمت تجدید استعلام تعویض هادی فشار متوسط هوایی فرعی چاه شیرین تا قبل از رودخانه استان هرمزگان 1403/03/23 1403/03/27
8092790 استعلام قیمت تجدید3-تعویض کنتور تکفاز6 ماهه اول سال 1403 استان هرمزگان 1403/03/23 1403/03/29
8092241 استعلام قیمت رفع نوسان ونصب ترانس در روستای استان هرمزگان 1403/03/23 1403/03/26
8092236 استعلام قیمت تامین برق شهرک استان هرمزگان 1403/03/23 1403/03/26
8091323 استعلام قیمت موضوع: طرح احداث شبکه فشار متوسط هوایی جهت تامین برق طرح مسکن ملی شهر جناح از محل منابع داخلی استان هرمزگان 1403/03/22 1403/03/27
8091278 استعلام قیمت موضوع: طرح احداث پست هوایی جهت تامین برق طرح مسکن ملی شهر جناح از محل منابع داخلی استان هرمزگان 1403/03/22 1403/03/27
8091158 استعلام قیمت موضوع: طرح احداث شبکه فشار ضعیف هوایی جهت تامین برق فاز 10 هکتاری مسکن ملی شهر جناح از محل منابع داخلی استان هرمزگان 1403/03/22 1403/03/27
8091103 استعلام قیمت طرح احداث شبکه فشار ضعیف هوایی جهت تامین برق فاز پرگان مسکن ملی استان هرمزگان 1403/03/22 1403/03/27
8090576 استعلام قیمت تجدید مناقصه تامین برق متقاضیان روستای درواخانی – رویدر استان هرمزگان 1403/03/22 1403/03/27
8089591 استعلام قیمت تخریب و احداث سه دستگاه پست زمینی واقع در بندرلنگه H استان هرمزگان 1403/03/22 1403/03/27
8089571 استعلام قیمت دیوارکشی زمین اتفاقات تخت H استان هرمزگان 1403/03/22 1403/03/27
8089207 استعلام قیمت احداث سایبان دفتر لوازم اندازه گیری در انبار مرکزی H استان هرمزگان 1403/03/22 1403/03/26
8089161 استعلام قیمت تکمیل سوله تعمیرات تابلو و سکسیونر استان هرمزگان 1403/03/22 1403/03/27
8087611 استعلام قیمت تجدید مناقصه تامین برق متقاضیان شهری استان هرمزگان 1403/03/22 1403/03/27
8087563 استعلام قیمت تامین برق متقاضیان روستایی خردادماه برق خمیر استان هرمزگان 1403/03/22 1403/03/27
صفحه 1 از 229