کد هزاره عنوان استعلام قیمت منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7838932 استعلام قیمت طرح افزایش تولید محصولات دام وطیور(ترمینال کراس) استان تهران 1403/01/27 1403/01/30
7838170 استعلام قیمت طرح افزایش تولید محصولات دام وطیور (ترمینال کراس) استان تهران 1403/01/27 1403/02/01
7830181 استعلام قیمت تامین 6000 دز اسپرم منجمد نژاد خالص گاوهای گوشتی تولیدی از منابع داخلی استان تهران 1403/01/25 1403/01/29
7826999 استعلام قیمت خریدموادکودی جلوگیری از الودگی اب شرب اسیدهیومیک استان تهران 1403/01/22 1403/01/28
7826193 استعلام قیمت خریدحشره کش (دی اتانول امین )باپایه روغن نارگیل استان تهران 1403/01/21 1403/01/27
7825341 استعلام قیمت خریدفرمون وکارت زردوتله دلتا چسبدار استان تهران 1403/01/21 1403/01/27
7825137 استعلام قیمت طرح افزایش تولید محصولات دام وطیور(ترمینال کراس) استان تهران 1403/01/21 1403/01/27
7755108 استعلام قیمت اجرای عملیات عمرانی و خدمات اتاق سرور سازمان استان تهران 1402/12/15 1402/12/20
7726447 استعلام قیمت اجرای قلع و قمع ابنیه و مستحدثات غیرمجاز در اراضی زراعی و باغی استان تهران 1402/12/08 1402/12/13
7710294 استعلام قیمت طرح مبارزه با آفات و بیماریهای عمومی گیاهی شهرستان پاکدشت استان تهران 1402/12/07 1402/12/12
7706290 استعلام قیمت طرح مبارزه با آفات و بیماریهای عمومی گیاهی شهرستان استان تهران 1402/12/05 1402/12/09
7699684 استعلام قیمت طرح جلوگیری از آلودگی آب شرب شهرستان شمیرانات استان تهران 1402/12/02 1402/12/07
7699386 استعلام قیمت طرح مبارزه با آفات و بیماریهای عمومی گیاهی شهرستان پردیس استان تهران 1402/12/02 1402/12/07
7696697 استعلام قیمت طرح مبارزه با آفات و بیماریهای عمومی گیاهی شهرستان استان تهران 1402/12/02 1402/12/07
7695632 استعلام قیمت طرح مبارزه با آفات و بیماریهای عمومی گیاهی استان تهران 1402/12/02 1402/12/07
7692875 استعلام قیمت طرح مبارزه با آفات و بیماریهای عمومی گیاهی شهرستان تهران استان تهران 1402/12/01 1402/12/05
7690871 استعلام قیمت خرید کودهای سولفات پتاسیم،NPK، فسفر بالا و اسید هیومیک پودری استان تهران 1402/12/01 1402/12/05
7682135 استعلام قیمت *شرح در پیوست *طرح مبارزه با آفات و بیمتاریهای عمومی گیاهی شهرستان قرچک* استان تهران 1402/11/29 1402/12/02
7682131 استعلام قیمت طرح مبارزه با آفات و بیماری های عمومی گیاهی استان تهران 1402/11/29 1402/12/02
7679512 استعلام قیمت طرح مبارزه با افات همگانی شهرستان استان تهران 1402/11/29 1402/12/02
صفحه 1 از 73