کد هزاره عنوان استعلام قیمت منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7733057 استعلام قیمت شارژ کپسول آتشنشانی استان فارس 1402/12/09 1402/12/13
7732643 استعلام قیمت احداث جاده بین مزارع مرکزی استان فارس 1402/12/09 1402/12/16
7731976 استعلام قیمت احداث جاده بین مزارع استان فارس 1402/12/09 1402/12/13
7705674 استعلام قیمت احداث جاده بین مزارع رونیز علیا بر اساس فهرست بهاء پایه آبیاری و زهکشی استان فارس 1402/12/05 1402/12/09
7699931 استعلام قیمت احداث جاده بین مزارع مرکزی استان فارس 1402/12/03 1402/12/08
7693836 استعلام قیمت پروژه حمایت از ارتقاء ضریب خوداتکایی در تولید محصولات راهبردی استان فارس 1402/12/01 1402/12/05
7693454 استعلام قیمت پروژه حمایت از ارتقاء ضریب خوداتکایی در تولید محصولات راهبردی استان فارس 1402/12/01 1402/12/05
7687208 استعلام قیمت پشتیبانی زیر ساخت ارتباطی و امنیت اطلاعات استان فارس 1402/11/30 1402/12/02
7681407 استعلام قیمت عملیات انتقال آب با لوله پلی اتیلن استان فارس 1402/11/29 1402/12/02
7677637 استعلام قیمت پروژه حمایت از ارتقاء ضریب خوداتکایی در تولید محصولات راهبردی استان فارس 1402/11/28 1402/12/01
7676589 استعلام قیمت پروژه حمایت از ارتقاء ضریب خوداتکایی در تولید محصولات راهبردی استان فارس 1402/11/28 1402/12/01
7676053 استعلام قیمت اجاره 2 دستگاه خودروی سواری استان فارس 1402/11/28 1402/11/30
7674129 استعلام قیمت احداث جاده بین باغات دیم آرجویه شهرستان جهرم استان فارس 1402/11/28 1402/12/01
7669466 استعلام قیمت گیت ورودی استان فارس 1402/11/25 1402/11/30
7656413 استعلام قیمت احداث جاده بین باغات دیم کوهستانی روستای آرجویه شهرستان جهرم استان فارس 1402/11/23 1402/11/26
7651360 استعلام قیمت اجاره 2 دستگاه خودروی سواری استان فارس 1402/11/21 1402/11/25
7645888 استعلام قیمت ورق گالوانیزه ، کارتن پشم شیشه ، پیچ و بست استان فارس 1402/11/18 1402/11/23
7645865 استعلام قیمت جت هیتر گازی 110000(QG125) استان فارس 1402/11/18 1402/11/23
7633492 استعلام قیمت تعمیر و بازسازی ساختمان استان فارس 1402/11/15 1402/11/21
7602468 استعلام قیمت احداث کانال آبرسانی عمومی کشاورزی روستای استان فارس 1402/11/10 1402/11/14
صفحه 1 از 123