مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
کد هزاره عنوان استعلام تاریخ انتشار مهلت شرکت
5725872 استعلام مشاوره و طراحی و نظارت جهت تعمیر و بهینه سازی تصفیه خانه فاضلاب بیمارستان 1401/07/04 1401/07/11
5725850 استعلام مشاوره و طراحی و نظارت جهت خرید و نصب1 دستگاه چیلر هوای خنک 1401/07/04 1401/07/11
5705000 استعلام دستکش معاینه و جراحی تعداد مطابق ایران کد اعلام شده/مدارک آیمد و مجوزهای مربوطه الزامی/پرداخت دو ماهه/هزینه حمل با فروشنده/خرید با عقد قرارداد پیوست/ 1401/06/27 1401/06/31
5704762 استعلام سوند دبل جی الماس کربن ایرانی تعداد 200 عدد/سوند سی وی پی تعداد 10 عدد/مدارک آیمد الزامی/هزینه حمل با فروشنده/پرداخت دو ماهه با عقد قرارداد پیوست 1401/06/27 1401/06/31
5655892 استعلام سرنگ آوا بدون پیچ 3 و 5 هرکدام 30000و10 تعداد18000عدد/سرسوزن18و22 هرکدام2000عدد/سرسوزن21 تعداد5000 عدد/نماینده رسمی آیمد/کرایه با فروشنده 1401/06/14 1401/06/17
5647464 استعلام سوند دبل جی الماس کربن تعداد 200 عدد/سوند سی وی پی تعداد 10 عدد/مدارک آیمد الزامی/هزینه حمل با فروشنده/پرداخت دو ماهه با عقد قرارداد خرید پیوست 1401/06/12 1401/06/15
5630565 استعلام تعویض لوله های رفت و برگشت آبگرم به متراژ تقریبی 850 متر با سایزهای مختلف با عایق کاری مطابق فایل و قرارداد پیوست/پرداخت طبق قرارداد/بازدید الزامی 1401/06/07 1401/06/13
5630543 استعلام دستکش معاینه و جراحی تعداد مطابق ایران کد اعلام شده/مدارک آیمد و مجوزهای مربوطه الزامی/پرداخت دو ماهه/هزینه حمل با فروشنده/خرید با عقد قرارداد پیوست/ 1401/06/07 1401/06/10
5629828 استعلام سوند دبل جی الماس کربن تعداد 200 عدد/سوند سی وی پی تعداد 10 عدد/مدارک آیمد الزامی/هزینه حمل با فروشنده/پرداخت دو ماهه با عقد قرارداد خرید پیوست 1401/06/06 1401/06/10
5559749 استعلام تلویزیون ال ای دی 32 ایرانی بهمراه پایه دیواری 1401/05/14 1401/05/20
5554616 استعلام طراحی و مشاوره و نظارت فاز 0 و 1 و 2 بخش زایشگاه 1401/05/12 1401/05/19
5538090 استعلام خرید برنج طارم هاشمی 1401/05/10 1401/05/15
5535505 استعلام طراحی و مشاوره و نظارت 1401/05/10 1401/05/15
5532878 استعلام دستگاه لگن شوی ایرانی مطابق مشخصات فایل پیوست/ مجوز های مربوطه ازامی/هزینه حمل با فروشنده/ایران کد مشابه/تکمیل و الصاق فایل پیوست الزامی 1401/05/09 1401/05/13
5299061 استعلام سینک شستشو سه مرحله ای به همراه کابینت بغل 1401/03/13 1401/03/18
5297298 استعلام سرنگ بدون پیچ آوا 1401/03/12 1401/03/17
5251492 استعلام دستکش معاینه و جراحی مطابق ایران کد اعلام شده/مدارک آیمد الزامی/هزینه حمل با فروشنده/خرید با عقد قرارداد پیوست/پرداخت دوماهه 1401/03/06 1401/03/10
5241515 استعلام سرنگ بدون پیچ آوا 1401/03/03 1401/03/07
5099717 استعلام صافی دیالیز 1401/01/29 1401/02/01
5099707 استعلام ست و رنا کارت و سوزن وریدی و شریانی 1401/01/29 1401/02/01
صفحه 1 از 55