کد هزاره عنوان استعلام قیمت منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7830203 استعلام قیمت زیر انداز یکبار مصرف 70*170 بالدار استان هرمزگان 1403/01/25 1403/01/28
7829665 استعلام قیمت کیت آزمایشگاه کلاس شیمی-ژل استان هرمزگان 1403/01/25 1403/01/28
7829589 استعلام قیمت گان یکبار مصرف بیمار 20000عدد استان هرمزگان 1403/01/25 1403/01/28
7829318 استعلام قیمت کمد بایگانی لام پاتولوژی 5000 تایی 1عدد استان هرمزگان 1403/01/25 1403/01/28
7829169 استعلام قیمت فایل بایگانی تیشوکاست 10عدد استان هرمزگان 1403/01/25 1403/01/28
7828913 استعلام قیمت چسب ضد حساسیت 900*2/5 تعداد 3000عدد.و چسب انژیوکت 8*8 تعداد 20000عدد استان هرمزگان 1403/01/25 1403/01/28
7828886 استعلام قیمت میکروتیوب تعداد 5000 عدد استان هرمزگان 1403/01/25 1403/01/28
7818711 استعلام قیمت لوله تراشه بدون کاف 2/5تعداد 120عدد،4تعداد 120عدد،4/5تعداد 40عدد،3/5تعداد 120عدد و 3تعداد 120عدد. استان هرمزگان 1403/01/20 1403/01/26
7818126 استعلام قیمت سی دی خام همراه با کاور درجه یک کیفیت بالا استان هرمزگان 1403/01/20 1403/01/26
7814761 استعلام قیمت اءوزین 12عدد،50*24 10بسته،پد بیوپسی 500عددی 1بسته،لام یک رو مات 200بسته،لام دو رو مات 50 بسته،تیغ میکروتوم 2بسته،،رنگ EA50 وOG6هر کدام 1بطری استان هرمزگان 1403/01/19 1403/01/21
7811327 استعلام قیمت دستکش بدون پودر لاتکس ایرانی استان هرمزگان 1403/01/18 1403/01/21
7811050 استعلام قیمت باند گچی 15،10و20 استان هرمزگان 1403/01/18 1403/01/21
7811023 استعلام قیمت لوله تراشه کافدار اسپیرال 8تعداد 20عدد.6تعداد10عدد.4 تعداد20عدد.4/5تعداد20عدد.لوله تراشه کافدار7/5 تعداد200عدد.و کافدار 5/5 تعداد 40عدد. استان هرمزگان 1403/01/18 1403/01/20
7810594 استعلام قیمت شنت مغزی اطفال استان هرمزگان 1403/01/18 1403/01/20
7810453 استعلام قیمت ساکشن تیوب 30 تعداد 3000عدد .سوند فولی 14 تعداد 200عددو سوند فولی 18تعداد 400عدد.و پیچ انژیوکت هپارینه استان هرمزگان 1403/01/18 1403/01/21
7809858 استعلام قیمت انژیوکت ابی،سبز و زرد هر کدام 5000 عدد استان هرمزگان 1403/01/18 1403/01/21
7809644 استعلام قیمت ملحفه بیمارستانی تک کشدار سفید 120*230 گراماژ 38 تعداد 20/000عدد و پک استریل جنرال 500 عدد استان هرمزگان 1403/01/18 1403/01/21
7809429 استعلام قیمت آنژیوکت استان هرمزگان 1403/01/18 1403/01/21
7809260 استعلام قیمت فیدینگ تیوب 5 تعداد 2000عدد و 6 تعداد 10000 عدد استان هرمزگان 1403/01/18 1403/01/21
7807917 استعلام قیمت سوند نلاتون 8تعداد 3000عدد،12تعداد1200عدد،14 تعداد 6000عدد،10 تعداد 600عدد،16 تعداد 2000عدد استان هرمزگان 1403/01/16 1403/01/20
صفحه 1 از 51