مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان استعلام تاریخ انتشار مهلت شرکت
حفاری چاه عمیق به عمق 36 متر مطابق فایل پیوستی،اداره در رد یا قبول پیشنهاد شما مختار می باشد. کلیه م... 1399/10/10
حفره چاه در مجتمع شهید رجایی ارومیه - مشخصات عمق: 36 متر - قطر حفاری : 14 اینچ - 1399/10/01
حفره چاه در مجتمع شهید رجایی ارومیه - مشخصات عمق: 36 متر - قطر حفاری : 14 اینچ - 1399/09/01
حفره چاه در مجتمع شهید رجایی ارومیه - مشخصات عمق: 36 متر - قطر حفاری : 14 اینچ - 1399/08/27
حفره چاه در مجتمع شهید رجایی ارومیه - مشخصات عمق: 36 متر - قطر حفاری : 14 اینچ - قطر لوله جدار : 12... 1399/08/22
تامین نیروی انسانی برای باشگاه فرهنگیان 1399/08/05 1399/08/14
خرید لوازم بهداشتی مطابق لیست پیوستی. ایران کد وارد شده صوری می باشد.تحویل در انبار اداره کل خواهد ب... 1399/07/09
خرید ست کامل کامپیوتر مطابق فایل پیوستی. تحویل در اداره آموزش و پرورش پیرانشهر خواهد بود. پرداخت بعد... 1399/07/01
خرید تجهیزات مرکز مشاوره و خدمات روان شناختی مطابق فایل پیوستی.ایران کد درج شده صوری می باشد.ت 1399/06/26
خرید ست کامل کامپیوتر مطابق فایل پیوستی. تحویل در اداره آموزش و پرورش پیرانشهر خواهد بود. پرداخت بعد... 1399/06/25
صفحه 1 از 49