مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان استعلام تاریخ انتشار مهلت شرکت
استعلام خریدونصب بهمراه اجرای دو دستگاه تابلو برق کامل 1400/04/13
استعلام GPSدوفرکانسه 1400/04/05
استعلام خریدواجرای عملیات برق درمانگاه 1400/04/05
استعلام خریدواجرای برق 1400/03/31
استعلام انتخاب مشاورسرمایه گذاری برای پروژه های مشارکی 1400/04/09
استعلام ارسال پیام صوتی 1400/03/23
استعلام انتخاب مشاورسرمایه گذاری برای پروژه های مشارکی 1400/03/22
استعلام ارسال پیام صوتی 1400/03/22
استعلام موتور برق بنزینی 1400/02/27
استعلام موتور برق بنزینی 1400/02/22
استعلام خریدوحمل وراه اندازی لوازم مورد نیازمدیریت بحران 1400/02/15
استعلام ارسال پیام صوتی 1400/02/12
استعلام بیمه فول آسانسورهای ایستگاه 1400/02/08
استعلام خرید،حمل،نصب،تست وراه اندازی کامل تاسیسات مکانیکی وبرقی 1400/01/25
استعلام تکمیل بدنه شهری ومعابرسطح شهرازقبیل دیوارسنگی ودیواربتنی وفلاورباکس 1400/01/22
استعلام تکمیل بدنه شهری ومعابرسطح شهرازقبیل دیوارسنگی ودیواربتنی وفلاورباکسو.. 1399/12/23
استعلام تکمیل بدنه شهری ومعابرسطح شهرازقبیل دیوارسنگی ودیواربتنی وفلاورباکسو...براساس شرح خدمات پیوست 1399/12/14
استعلام انجام تمام خدمات فنی آزمایشگاهی دراستان البرز(مکانیک خاک،بتن،جوش وسازه وغیره)پروژه های مشارکتی براساس شرح خدمات پیوست. 1399/12/12
استعلام انجام عملیات مقاوم سازی دیوارحائل خیابان عرفان براساس شرح خدمات پیوست.کلیه کسورات قانونی برعهده تامین کننده می باشد 1399/12/12
استعلام اجرای کامل خدمات ویدیومتری شبکه فاضلاب شهرجدیدهشتگرد براساس شرح خدمات پیوست.تامین کنندگان دارای مجوز تایید میگردند. 1399/12/10
صفحه 1 از 47