مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان استعلام تاریخ انتشار مهلت شرکت
استعلام چوب صنوبر 1400/07/14 1400/07/20
استعلام کود پوسیده دامی (فاقد رطوبت) 1400/06/18 1400/06/22
استعلام اجرای قیرپاشی،روکش و متراکم نمودن آسفالت 1400/06/09 1400/06/14
استعلام اجرای قیرپاشی،روکش و متراکم کردن آسفالت و زیرسازی شامل کندمان و تخلیه خاک ترانشه های حفاری شده 1400/06/01 1400/06/06
استعلام روغن موتور 1400/05/19 1400/05/24
استعلام اجرای قیرپاشی،روکش و متراکم نمودن آسفالت 1400/05/18 1400/05/23
استعلام اجرای قیرپاشی و متراکم کردن آسفالت 1400/05/11 1400/05/16
استعلام اجرای قیرپاشی،روکش ومتراکم نمودن آسفالت به مقدار15000متر 1400/05/04 1400/05/09
استعلام بیمه مسئولیت مدنی 1400/05/02 1400/05/05
استعلام اجرای قیرپاشی،روکش و متراکم نمودن آسفالت به مقدار15000متر و زیرسازی 1400/04/29 1400/05/03
استعلام تامین بلوک فرش توسی 1400/04/22 1400/04/26
استعلام اجرای قیرپاشی،روکش ومتراکم نمودن آسفالت 1400/04/20 1400/04/23
استعلام اجرای پیاده رو و آبراه ضلع غربی 1400/04/19 1400/04/22
استعلام کفپوش بتنی طرح مربع 1400/04/19 1400/04/21
استعلام برچیدن بتن و سنگفرش موجود و اجرای سنگفرش جدید 1400/04/15 1400/04/19
استعلام بلوک فرش توسی با سایز 6*25*25 سانتیمتر 1400/04/13 1400/04/16
استعلام پخش دستی آسفالت در معابر سطح شهر به متراژ 15000 متر مربع 1400/04/13 1400/04/16
استعلام اجرای پیاده رو و آبراه 1400/04/13 1400/04/16
استعلام بیمه مازاد درمان 1400/04/01 1400/04/05
استعلام بیمه مازاد درمان جهت پوشش بیمه ای پرسنل شهرداری 1400/03/23 1400/03/26
صفحه 1 از 18