مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان استعلام تاریخ انتشار مهلت شرکت
استعلام مرمت و بازسازی جوی و کانال 1400/07/21 1400/07/22
استعلام مرمت و بازسازی جوی و کانال محدوده مسیل 1400/07/21 رجوع به آگهی
استعلام بازپیرایی چمن در نقاط سایه و جایگزینی آن با گیاهان پوششی و درختچه ای و دائمی در پارک 1400/07/21 1400/07/22
استعلام خرید گونه های بازپیرایی فضای سبز حاشیه های فضای سبز بلوار 1400/07/12 1400/07/22
استعلام خرید گونه های بازپیرایی فضای سبز حاشیه های فضای سبز بلوار 1400/07/12 1400/07/22
استعلام خرید موتور پمپ و متعلقات آن جهت انبار حوادث غیر مترقبه 1400/07/12 1400/07/22
استعلام خرید موتور پمپ و متعلقات آن جهت انبار حوادث غیر مترقبه 1400/07/12 1400/07/22
استعلام بازپیرایی چمن در نقاط سایه و جایگزینی آن با گیاهان پوششی و درختچه ای و دائمی در بوستان 1400/07/12 1400/07/22
استعلام توسعه و مرمت انبار حوادث غیر مترقبه 1400/07/06 رجوع به آگهی
استعلام ساماندهی فضای سبز 1400/07/06 رجوع به آگهی
استعلام بازپیرایی آبنماهای پارک 1400/07/03 رجوع به آگهی
استعلام توسعه و مرمت انبار حوادث غیر مترقبه 1400/06/28 1400/06/31
استعلام اجرای نقاشی دیواری 1400/06/25 1400/06/29
استعلام سرستونهای خیابان 1400/06/24 1400/06/27
استعلام اصلاح هندسی معبر سواره روخیابان 1400/06/24 1400/06/24
استعلام خرید آسفالت جهت معابر 1400/06/24 رجوع به آگهی
استعلام بازسازی معبر سواره رو سطح منطقه 1400/06/24 رجوع به آگهی
استعلام خرید لوازم جهت تعمیرات سرویس بهداشتی 1400/06/18 رجوع به آگهی
استعلام خرید و نصب مبلمان پارکی بوستان 1400/06/18 1400/06/22
استعلام ساماندهی فضای سبز 1400/06/18 1400/06/22
صفحه 1 از 15