مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان استعلام تاریخ انتشار مهلت شرکت
نظارت بر فعالیتهای صید وصیادی و بیومتری آبزیان در سواحل استان 1398/07/15 1398/07/20
احداث راه دسترسی در مجتمع پرورش میگو 1398/05/19 1398/05/23
عملیات مرمت و بازسازی تاسیسات مرکز حفاظت و بازسازی ذخایر ژنتیکی 1398/04/15 1398/04/17
مشارکت در پرورش و مولدسازی بچه ماهیان کپور دریایی 1398/03/28 1398/04/01
مشارکت در پرورش و مولدسازی بچه ماهیان کپور دریایی 1398/03/14 رجوع به آگهی
مشارکت در مولد سازی و پرورش میگو در استخرهای مازاد مرکز فناوری های نوین 1398/02/29 1398/03/05
مشارکت در کشت اراضی مازاد مرکز حفاظت و بازسازی ذخایر ژنتیکی 1398/02/29 1398/03/05
مشارکت در کشت اراضی مازاد مرکز حفاظت و بازسازی ذخایر ژنتیکی ماهیان خاویاری 1398/02/23 1398/02/30
تامین پشتیبانی حمل و نقل 1398/02/02 1398/02/05
قسمتی از عملیات کاشت، داشت و برداشت انواع بچه ماهیان خاویاری مرکز بازسازی و حفاظت از ذخایر ژنتیکی ما... 1398/01/26 1398/01/27
صفحه 1 از 20