کد هزاره عنوان استعلام قیمت منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7857927 استعلام قیمت حمل محموله پستی به هر تعداد و اندازه از رودان به بیکاه و اسلام آباد با 40 کیلومتر مسافت رفت و برگشت و 13 مبادله در ماه، خودروی مورد نیاز سواری می باشد استان هرمزگان 1403/01/29 1403/02/02
7857897 استعلام قیمت حمل محموله پستی به هر تعداد و اندازه از بندرعباس به میناب با 230 کیلومتر مسافت رفت و برگشت و 26 مبادله در ماه، خودروی مورد نیاز کامیونت 6 تن می باشد استان هرمزگان 1403/01/29 1403/02/02
7857311 استعلام قیمت ( 120 عدد کارتریج 26 A ) و ( 20 عدد کارتریج 83 A ) استان هرمزگان 1403/01/29 1403/02/02
7854317 استعلام قیمت نصب وراه اندازی سیستم اعلام حریق استان هرمزگان 1403/01/28 1403/02/01
7794497 استعلام قیمت جمع آوری مرسولات پستی به هر تعداد و اندازه از دفاتر سطح شهر( مرکزی ب) طبق جدول پیوست استان هرمزگان 1403/01/06 1403/01/11
7790041 استعلام قیمت نصب وراه اندازی سیستم اعلام حریق اداره پست استان هرمزگان 1402/12/28 1403/01/06
7789455 استعلام قیمت حمل محموله پستی به هر تعداد و اندازه از بندرعباس به رودان با 220 کیلومتر مسافت رفت و برگشت و 26 مبادله در ماه، خودروی مورد نیاز نیسان مسقف می باشد استان هرمزگان 1402/12/27 1403/01/05
7788961 استعلام قیمت تامین و نگهداری از تاسیسات استان هرمزگان 1402/12/27 1403/01/05
7780793 استعلام قیمت نصب وراه اندازی سیستم اعلام حریق اداره پست کیش ، (طبق فایل پیوست ) استان هرمزگان 1402/12/23 1402/12/27
7778632 استعلام قیمت تامین و نگهداری از تاسیسات پست هرمزگان استان هرمزگان 1402/12/23 1402/12/27
7776340 استعلام قیمت حمل محموله پستی به هر تعداد و اندازه از حاجی آباد به بندرعباس فقط رفت، با 165 کیلومتر مسافت رفت و 26 مبادله در ماه، خودروی مورد نیاز وانت نیسان مسقف استان هرمزگان 1402/12/22 1402/12/26
7776325 استعلام قیمت حمل محموله پستی به هر تعداد و اندازه از بندرعباس به بندر خمیر، بندر لنگه ،چارک و بالعکس با 610 کیلومتر مسافت رفت و برگشت و 26 مبادله در ماه، استان هرمزگان 1402/12/22 1402/12/26
7776321 استعلام قیمت خط دریایی و حمل محموله پستی به هر تعداد و اندازه از چارک به کیش و بالعکس، با شناور لندینگ کرافت و 26 مبادله در ماه، توضیحح الزاما مالکیت شناور... استان هرمزگان 1402/12/22 1402/12/26
7776059 استعلام قیمت حمل محموله پستی به هر تعداد و اندازه از بندرعباس به میناب با 230 کیلومتر مسافت رفت و برگشت و 26 مبادله در ماه، خودروی مورد نیاز کامیونت 6 تن می باشد استان هرمزگان 1402/12/22 1402/12/26
7776033 استعلام قیمت حمل محموله پستی به هر تعداد و اندازه از بندرعباس به پارسیان با 810 کیلومتر مسافت رفت و برگشت و 26 مبادله در ماه، خودروی مورد نیاز کامیونت 6 تن می باشد استان هرمزگان 1402/12/22 1402/12/26
7775865 استعلام قیمت حمل محموله پستی به هر تعداد و اندازه از بندرعباس به بستک با 490 کیلومتر مسافت رفت و برگشت و 26 مبادله در ماه، خودروی مورد نیاز کامیونت 6 تن می باشد استان هرمزگان 1402/12/22 1402/12/26
7763949 استعلام قیمت حمل محموله پستی به هر تعداد و اندازه از قشم به باسعیدو،مردای،دولاب،چاهو،گوران،دوربنی،صلخ،سهیلی،تنب پارسیان، مسن،برکه خلف،زیرانگ،طولا،دفاری ... استان هرمزگان 1402/12/19 1402/12/22
7763655 استعلام قیمت حمل محموله پستی به هر تعداد و اندازه از رودبار به پرکان با 60 کیلومتر مسافت رفت و برگشت و 13 مبادله در ماه، خودروی مورد نیاز سواری می باشد استان هرمزگان 1402/12/19 1402/12/22
7763654 استعلام قیمت حمل محموله پستی به هر تعداد و اندازه استان هرمزگان 1402/12/19 1402/12/22
7763653 استعلام قیمت حمل محموله پستی به هر تعداد و اندازه استان هرمزگان 1402/12/19 1402/12/22
صفحه 1 از 51