مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان استعلام تاریخ انتشار مهلت شرکت
استعلام ترانس اندازه گیری جریان 1400/07/25 1400/07/27
استعلام خرید و نصب و راه اندازی یکدستگاه بانک خازنی 1400/07/25 1400/08/03
استعلام دستکش عایق 1400/07/24 1400/07/28
استعلام مقره اتکایی سرامیکی دو عدد 1400/07/24 1400/07/28
استعلام مانیتور 1400/07/24 1400/07/26
استعلام کامپیوتر 1400/07/22 1400/07/26
استعلام ترانسفورماتور 1400/07/21 1400/07/26
استعلام دانگل فیبر نوری 1400/07/21 1400/07/25
استعلام آماده سازی محل استقرار پست سیار شهرک صنعتی 1400/07/20 1400/07/25
استعلام احداث بندهای سنگ و ملاتی حوزه آبخیز 1400/07/19 1400/07/26
استعلام واگذاری عملیات نگهداری و پشتیبانی مراکز تلفن و آرشیو اسناد 1400/07/19 1400/07/24
استعلام خرید و نصب و راه اندازی یکدستگاه بانک خازنی به ظرفیت 8/4 مگاوار در پست 20/63 کیلوولت 1400/07/18 1400/07/24
استعلام تجهیزات مربوط به چیلر 1400/07/14 1400/07/18
استعلام برداشت اطلاعات مکانی و توصیفی کلیه خطوط انتقال فوق توزیع 1400/07/07 1400/07/17
استعلام برداشت اطلاعات مکانی و توصیفی کلیه خطوط انتقال فوق توزیع 1400/07/07 1400/07/17
استعلام خرید و نصب و راه اندازی یکدستگاه بانک خازنی 1400/07/06 1400/07/17
استعلام حفاری یک حلقه چاه آب در پست 63 کیلوولت 1400/07/06 1400/07/12
استعلام کانکتور ،مبدل و براکت 1400/06/31 1400/07/04
استعلام خرید و پشتیبانی نرم افزار فروش انرژی 1400/06/31 1400/07/06
استعلام رفع نواقص نرم افزار مرکز کنترل دیسپاچینگ فوق توزیع 1400/06/24 1400/06/30
صفحه 1 از 29