مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان استعلام تاریخ انتشار مهلت شرکت
استعلام لایروبی کانالهای سطح منطقه 1400/07/08 1400/07/10
استعلام لایروبی کانالهای سطح منطقه 1400/07/08 رجوع به آگهی
استعلام بازپیرایی دیوار خطری بوستان بانوان 1400/07/04 1400/07/05
استعلام تجهیز فضاهای سرپوشیده سطح منطقه 1400/07/03 1400/07/03
استعلام تجهیز فضاهای سرپوشیده سطح منطقه 1400/07/01 1400/07/03
استعلام چمن کاری اطراف زمین بازی کودکان 1400/06/31 رجوع به آگهی
استعلام احداث نیم طبقه در سوله 1400/06/30 1400/06/31
استعلام لایروبی کانالهای سطح منطقه 1400/06/30 1400/06/31
استعلام ساماندهی و تعمیرات اساسی انبار اداره نظارت بر ساخت و سازها 1400/06/24 1400/06/27
استعلام ایمن سازی تاسیسات برقی بوستان ها 1400/06/10 1400/06/13
استعلام ایمن سازی تاسیسات برقی بوستان ها 1400/06/08 1400/06/09
استعلام ایمن سازی تاسیسات برقی بوستان ها 1400/06/02 1400/06/06
استعلام بازپیرایی سرویس بهداشتی های بوستانها 1400/06/02 1400/06/06
استعلام احداث سرویس بهداشتی معلولین 1400/05/25 1400/06/01
استعلام تکمیل روشنایی بوستان 1400/05/24 1400/05/25
استعلام ایمن سازی تاسیسات برقی بوستان ها 1400/05/24 1400/05/25
استعلام تکمیل روشنایی بوستان 1400/05/20 رجوع به آگهی
استعلام ایمنی سازی تاسیسات برقی بوستان 1400/05/20 رجوع به آگهی
استعلام بازپیرایی چمن ( تعویض چمن فرزی شده ) 1400/05/17 1400/05/19
استعلام مرمت پیاده رو سطح منطقه 1400/05/17 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 15